Truyện Hôn Nhân Dục Vọng: Thiếu Gia Nhẹ Một Chút!

Hôn Nhân Dục Vọng: Thiếu Gia Nhẹ Một Chút!

Tác giả: 极漫文化
Trans: Ái Như
Edit: Nhóm Minh Nguyệt Lầu
Nội dung: Một người là trụ cột đất nước, xuất thân từ gia đình danh giá, một người lại là phụ nữ đã kết hôn, thấp cổ bé họng. Trước khi cuộc hôn nhân tan vỡ, trong những năm theo đuổi, vài năm sau trùng phùng, “Có anh đây, không ai dám ức hiếp em được nữa!!”...

DANH SÁCH TẬP TRUYỆN [ Tổng số 18 ]

Tập Xem Cập nhật
Chapter 18 0 15.05.2019
Chapter 17 0 14.05.2019
Chapter 16 0 14.05.2019
Chapter 15 0 14.05.2019
Chapter 14 0 14.05.2019
Chapter 13 0 14.05.2019
Chapter 12 0 14.05.2019
Chapter 11 0 14.05.2019
Chapter 10 0 14.05.2019
Chapter 9 0 14.05.2019
Chapter 8 0 14.05.2019
Chapter 7 0 14.05.2019
Chapter 6 0 14.05.2019
Chapter 5 0 14.05.2019
Chapter 4 0 14.05.2019
Chapter 3 0 14.05.2019
Chapter 2 0 14.05.2019
Chapter 1 3 14.05.2019