Truyện Hôn Nhân Dục Vọng: Thiếu Gia Nhẹ Một Chút!

Hôn Nhân Dục Vọng: Thiếu Gia Nhẹ Một Chút!

Tác giả: 极漫文化
Trans: Ái Như
Edit: Nhóm Minh Nguyệt Lầu
Nội dung: Một người là trụ cột đất nước, xuất thân từ gia đình danh giá, một người lại là phụ nữ đã kết hôn, thấp cổ bé họng. Trước khi cuộc hôn nhân tan vỡ, trong những năm theo đuổi, vài năm sau trùng phùng, “Có anh đây, không ai dám ức hiếp em được nữa!!”...

DANH SÁCH TẬP TRUYỆN [ Tổng số 48 ]

Tập Xem Cập nhật
Chapter 48 0 08.07.2019
Chapter 47 0 05.07.2019
Chapter 46 0 03.07.2019
Chapter 45 0 03.07.2019
Chapter 44 0 03.07.2019
Chapter 43 0 03.07.2019
Chapter 42 0 26.06.2019
Chapter 41 0 24.06.2019
Chapter 40 0 24.06.2019
Chapter 39 0 21.06.2019
Chapter 38 0 21.06.2019
Chapter 37 0 19.06.2019
Chapter 36 0 19.06.2019
Chapter 35 0 19.06.2019
Chapter 34 0 17.06.2019
Chapter 33 0 14.06.2019
Chapter 32 0 14.06.2019
Chapter 31 0 11.06.2019
Chapter 30 1 11.06.2019
Chapter 29 1 09.06.2019
Chapter 28 0 09.06.2019
Chapter 27 1 07.06.2019
Chapter 26 0 07.06.2019
Chapter 25 0 07.06.2019
Chapter 24 0 01.06.2019
Chapter 23 0 01.06.2019
Chapter 22 0 27.05.2019
Chapter 21 1 26.05.2019
Chapter 20 0 26.05.2019
Chapter 19 3 24.05.2019
Chapter 18 4 15.05.2019
Chapter 17 5 14.05.2019
Chapter 16 3 14.05.2019
Chapter 15 4 14.05.2019
Chapter 14 4 14.05.2019
Chapter 13 4 14.05.2019
Chapter 12 4 14.05.2019
Chapter 11 5 14.05.2019
Chapter 10 5 14.05.2019
Chapter 9 5 14.05.2019
Chapter 8 6 14.05.2019
Chapter 7 6 14.05.2019
Chapter 6 6 14.05.2019
Chapter 5 7 14.05.2019
Chapter 4 5 14.05.2019
Chapter 3 5 14.05.2019
Chapter 2 6 14.05.2019
Chapter 1 14 14.05.2019