Truyện Kim Bài Điềm Thê

Kim Bài Điềm Thê

Cô là tài phiệt thiên kim có tiếng, nhưng lại bị gia đình ghẻ lạnh , cha mẹ chỉ yêu thương em gái song sinh của cô , Tô Noãn lại không ngờ lọt vào mưu kế của bạn trai và bạn thân , khiến cô thất thân. Cùng nam nhân xa lạ một đêm dây dưa, cô đau khổ bị đuổi ra khỏi nhà, lại phát hiện chính mình đã mang thai,trốn ra nước ngoài...

DANH SÁCH TẬP TRUYỆN [ Tổng số 57 ]

Tập Xem Cập nhật
Chapter 53 0 14.05.2019
Chapter 52 0 14.05.2019
Chapter 51 0 14.05.2019
Chapter 50 0 14.05.2019
Chapter 49 0 14.05.2019
Chapter 48 0 14.05.2019
Chapter 47 0 14.05.2019
Chapter 46 0 14.05.2019
Chapter 45 0 14.05.2019
Chapter 44 0 14.05.2019
Chapter 43 0 14.05.2019
Chapter 42 0 14.05.2019
Chapter 41 0 14.05.2019
Chapter 40 0 14.05.2019
Chapter 39 0 14.05.2019
Chapter 38 0 14.05.2019
Chapter 37 0 14.05.2019
Chapter 36 0 14.05.2019
Chapter 35 0 14.05.2019
Chapter 34 0 14.05.2019
Chapter 33 0 17.12.2018
Chapter 32 0 16.10.2018
Chapter 31 0 03.10.2018
Chapter 30 0 01.10.2018
Chapter 29 0 28.09.2018
Chapter 28 0 11.09.2018
Chapter 27 0 10.09.2018
Chapter 26 0 14.07.2018
Chapter 25 0 13.07.2018
Chapter 24 0 04.07.2018
Chapter 23 0 30.06.2018
Chapter 22 0 25.06.2018
Chapter 21 0 25.06.2018
Chapter 20 0 17.06.2018
Chapter 19 0 17.06.2018
Chapter 18 0 08.06.2018
Chapter 17 0 07.06.2018
Chapter 16 0 06.06.2018
Chapter 12.5 0 27.05.2018
Chapter 15 0 06.06.2018
Chapter 14 0 04.06.2018
Chapter 13 0 31.05.2018
Chapter 12 0 27.05.2018
Chapter 11 1 24.05.2018
Chapter 10 1 19.05.2018
Chapter 9 1 13.05.2018
Chapter 8 0 09.05.2018
Chapter 7 0 05.05.2018
Chapter 6 0 03.05.2018
Chapter 3.5 0 26.04.2018
Chapter 5 0 01.05.2018
Chapter 4 0 29.04.2018
Chapter 2.5 1 25.04.2018
Chapter 3 0 29.04.2018
Chapter 2 0 25.04.2018
Chapter 1 0 24.04.2018
Chapter 0 3 14.05.2019