Truyện Kim Bài Điềm Thê

Kim Bài Điềm Thê

Cô là tài phiệt thiên kim có tiếng, nhưng lại bị gia đình ghẻ lạnh , cha mẹ chỉ yêu thương em gái song sinh của cô , Tô Noãn lại không ngờ lọt vào mưu kế của bạn trai và bạn thân , khiến cô thất thân. Cùng nam nhân xa lạ một đêm dây dưa, cô đau khổ bị đuổi ra khỏi nhà, lại phát hiện chính mình đã mang thai,trốn ra nước ngoài...

DANH SÁCH TẬP TRUYỆN [ Tổng số 94 ]

Tập Xem Cập nhật
Chapter 88 0 11.07.2019
Chapter 87 0 10.07.2019
Chapter 86 0 10.07.2019
Chapter 85 0 09.07.2019
Chapter 84 0 07.07.2019
Chapter 83 0 07.07.2019
Chapter 82 0 06.07.2019
Chapter 81 0 05.07.2019
Chapter 80 0 03.07.2019
Chapter 79 0 02.07.2019
Chapter 78 0 02.07.2019
Chapter 77 0 02.07.2019
Chapter 76 0 28.06.2019
Chapter 75 0 28.06.2019
Chapter 74 0 26.06.2019
Chapter 73 0 26.06.2019
Chapter 72 0 24.06.2019
Chapter 71 0 24.06.2019
Chapter 70 0 21.06.2019
Chapter 69 0 21.06.2019
Chapter 68 0 20.06.2019
Chapter 67 0 20.06.2019
Chapter 66 0 17.06.2019
Chapter 65 0 17.06.2019
Chapter 64 0 14.06.2019
Chapter 63 0 13.06.2019
Chapter 62 0 09.06.2019
Chapter 61 0 08.06.2019
Chapter 60 3 29.05.2019
Chapter 60 0 04.06.2019
Chapter 59 2 29.05.2019
Chapter 58 3 28.05.2019
Chapter 57 4 26.05.2019
Chapter 57 3 27.05.2019
Chapter 56 3 26.05.2019
Chapter 55 4 24.05.2019
Chapter 54 5 24.05.2019
Chapter 53 4 14.05.2019
Chapter 52 3 14.05.2019
Chapter 51 5 14.05.2019
Chapter 50 4 14.05.2019
Chapter 49 4 14.05.2019
Chapter 48 5 14.05.2019
Chapter 47 5 14.05.2019
Chapter 46 3 14.05.2019
Chapter 45 3 14.05.2019
Chapter 44 5 14.05.2019
Chapter 43 5 14.05.2019
Chapter 42 4 14.05.2019
Chapter 41 4 14.05.2019
Chapter 40 3 14.05.2019
Chapter 39 5 14.05.2019
Chapter 38 3 14.05.2019
Chapter 37 5 14.05.2019
Chapter 36 6 14.05.2019
Chapter 35 2 14.05.2019
Chapter 34 5 14.05.2019
Chapter 33 4 17.12.2018
Chapter 32 5 16.10.2018
Chapter 31 3 03.10.2018
Chapter 30 2 01.10.2018
Chapter 29 5 28.09.2018
Chapter 28 3 11.09.2018
Chapter 27 4 10.09.2018
Chapter 26 4 14.07.2018
Chapter 25 6 13.07.2018
Chapter 24 3 04.07.2018
Chapter 23 4 30.06.2018
Chapter 22 4 25.06.2018
Chapter 21 4 25.06.2018
Chapter 20 4 17.06.2018
Chapter 19 3 17.06.2018
Chapter 18 3 08.06.2018
Chapter 17 3 07.06.2018
Chapter 16 3 06.06.2018
Chapter 12.5 3 27.05.2018
Chapter 15 2 06.06.2018
Chapter 14 2 04.06.2018
Chapter 13 3 31.05.2018
Chapter 12 3 27.05.2018
Chapter 11 6 24.05.2018
Chapter 10 4 19.05.2018
Chapter 9 5 13.05.2018
Chapter 8 4 09.05.2018
Chapter 7 4 05.05.2018
Chapter 6 4 03.05.2018
Chapter 3.5 5 26.04.2018
Chapter 5 2 01.05.2018
Chapter 4 5 29.04.2018
Chapter 2.5 7 25.04.2018
Chapter 3 2 29.04.2018
Chapter 2 5 25.04.2018
Chapter 1 6 24.04.2018
Chapter 0 12 14.05.2019