Truyện Lão Đại Học Đường

Lão Đại Học Đường

Seth Kwon,bẩm sinh đã có tài năng đánh đấm trời cho,nhưng cậu đã hứa với người mẹ của mình rằng sẽ không dùng quyền để đánh một ai nữa,cho đến một ngày,...

DANH SÁCH TẬP TRUYỆN [ Tổng số 6 ]

Tập Xem Cập nhật
Chapter 5 0 03.07.2019
Chapter 4 1 20.06.2019
Chapter 3 2 20.06.2019
Chapter 2 1 20.06.2019
Chapter 1 4 20.06.2019
Chapter 0 5 20.06.2019