Truyện Nghe Này, Long Nữ Công Tước!

Nghe Này, Long Nữ Công Tước!

Dù đã mất hết gia đình từ khi còn nhỏ, cậu đã được nữ công tước Orleans và Đế quốc giúp đỡ, và nhờ đó mà Karl trở thành một chàng trai tài giỏi. Trong buổi đại tiệc mừng sinh nhật Điện Hạ, Karl muốn bàn bạc với nữ công tước về những lời nói đầy hàm ý của Bệ Hạ, thì có một vụ nổ xảy ra. Nữ công tước, ngài thật ra là ai vậy?

DANH SÁCH TẬP TRUYỆN [ Tổng số 1 ]

Tập Xem Cập nhật
Chapter 1 1 10.07.2019