Truyện Người Trong Giang Hồ NetTruyen

Người Trong Giang Hồ NetTruyen

Người Trong Giang Hồ là bộ truyện tranh nổi tiếng Cổ Hoặc Tử - Teddy Boy!! Truyện đạt kỷ lục bộ truyện tranh dài nhất thế giới!! Thế giới truyện rộng lớn, tình tiết ly kỳ, cao trào, nhiều nét đột phá, truyện tả thật thế giới xã hội đen Hongkong, mặt xấu ác lòng người, hiệp nghĩa can trường, huynh đệ tình thân... Truyện thích hợp cho người từ 18 tuổi trở lên, bạn đọc cân nhắc kỹ trước khi xem!!...

Bộ truyện được Việt hóa ở 3 giai đoạn

+ Từ chapter 858: Bắt đầu giải đấu K1 -> Đã hoàn thành
+ Từ chapter 1280 - 1639: Cam Thượng Võ – Từ Thế Phi -> Đã hoàn thành

Toàn bộ Series Người Trong Giang Hồ:
+ Người Trong Giang Hồ: dịch từ chap đầu tiên
+ Người Trong Giang Hồ NetTruyen: dịch từ chap 1280
+ Người Trong Giang Hồ - Huyết chiến Mã Huệ Lan: dịch từ chap 1640
+ Người Trong Giang Hồ - Hành trình cuối Địa Trung Hải: dịch từ chap 1732
+ Người Trong Giang Hồ - Hồng Hưng Độc Xà: dịch từ chap 1794
+ Người Trong Giang Hồ RAW: gồm bản dịch & raw tới chap mới nhất

DANH SÁCH TẬP TRUYỆN [ Tổng số 617 ]

Tập Xem Cập nhật
Chapter 1639: Kết cục bất ngờ 10 23.10.2016
Chapter 1638: Đàn ông Tốt và Đàn bà Hư 9 21.10.2016
Chapter 1637: Kid Chảy - Mã Hữu Hiếu 12 20.10.2016
Chapter 1636: Thượng Lưu Hội 12 18.10.2016
Chapter 1635: Tẫn Địa Nhất Bảo 10 16.10.2016
Chapter 1634: Nắm Chắc Phần Thắng 12 13.10.2016
Chapter 1633: Ác Chiến La Tâm Tả II 10 13.10.2016
Chapter 1632: Ác Chiến La Tâm Tả 12 12.10.2016
Chapter 1631: Đông Anh Chiến Hồng Hưng 10 12.10.2016
Chapter 1630: Giang Hồ Đại Gia Thư 10 12.10.2016
Chapter 1629: Dog Brother 11 12.10.2016
Chapter 1628: Vĩnh Viễn Vô Địch 11 11.10.2016
Chapter 1627: Sợ Vỡ Mật 11 11.10.2016
Chapter 1626: Đấu Quyền Ngầm III 12 11.10.2016
Chapter 1625: Đấu Quyền Ngầm II 11 11.10.2016
Chapter 1624: Đấu Quyền Ngầm 11 10.10.2016
Chapter 1623: Hành Tẩu Giang Hồ, Có Vay Có Trả 12 10.10.2016
Chapter 1622: Xử Đẹp Địch Uy 9 10.10.2016
Chapter 1621: Cuộc Đàm Phán Kỳ Lạ II 12 10.10.2016
Chapter 1620: Cuộc Đàm Phán Kỳ Lạ 10 09.10.2016
Chapter 1619: Thử Thách Cuộc Đời 11 09.10.2016
Chapter 1618: Trong Thô Có Tế – Từ Phi Hồng 13 08.10.2016
Chapter 1617: Bức Cung 11 08.10.2016
Chapter 1616: Triệu Kế Bang Vs Đinh Dao 13 08.10.2016
Chapter 1615: Thương Sát Triệu Oanh 11 07.10.2016
Chapter 1614: Tiễn Mày Một Đoạn 10 07.10.2016
Chapter 1613: Tuyết Địa Tranh Hùng 11 07.10.2016
Chapter 1612: Thần Nhân Tương Ngộ 9 06.10.2016
Chapter 1611: Đại Hạn Của Tưởng Thiên Sinh 9 06.10.2016
Chapter 1610: A Khắc Giá Lâm 8 06.10.2016
Chapter 1609: Đại Nghịch Bất Đạo 9 05.10.2016
Chapter 1608: Thần Nhân Nhất Chiến 10 05.10.2016
Chapter 1607: Đại Phạn vs Nam Ca 9 04.10.2016
Chapter 1606: Đại Phạn Từ Xa Đến Thăm 7 04.10.2016
Chapter 1605: Đàm Phán Với A Long 6 04.10.2016
Chapter 1604: Hồng Hưng vs Trường Lạc 8 04.10.2016
Chapter 1603: Huyết Nhục Hoành Phi Cô Cô Chảy 9 03.10.2016
Chapter 1602: Gặp Lại Hàn Tân 8 03.10.2016
Chapter 1601: Tái Nhiệm Long Đầu 8 02.10.2016
Chapter 1600: Tàu Đêm Viễn Xứ 7 02.10.2016
Chapter 1598: Nam Ca Hiển Thần Thông 11 01.10.2016
Chapter 1597: Máu Nhuộm Quyền Đầu Bar 8 01.10.2016
Chapter 1596: Thù Này Phải Trả 5 01.10.2016
Chapter 1595: Hắc Đạo Minh Tinh 10 30.09.2016
Chapter 1594: Một Đêm Yên Tĩnh 8 30.09.2016
Chapter 1593: Vượng Giác Tọa Quán 7 29.09.2016
Chapter 1592: Trần Hạo Nam Tái Khởi Chiến Ý 8 29.09.2016
Chapter 1591: Đến Chết Mới Thôi 8 28.09.2016
Chapter 1590: Hoành Tảo Thiên Quân 6 28.09.2016
Chapter 1589: Thu Thập A Khắc 5 27.09.2016
Chapter 1588: Loại Trừ 5 27.09.2016
Chapter 1587: Tránh Đầu Sóng 5 26.09.2016
Chapter 1586: Thanh Trừ Thần Nhân 5 26.09.2016
Chapter 1585: Hậu Đài Của Địch Uy 5 25.09.2016
Chapter 1584: Thế Phi Sơ Hội A Khắc 5 25.09.2016
Chapter 1583: Mày Lấy Phần Đầu, Tao Lấy Phần Đuôi III 5 24.09.2016
Chapter 1582: Mày Lấy Phần Đầu, Tao Lấy Phần Đuôi II 5 24.09.2016
Chapter 1581: Mày Lấy Phần Đầu, Tao Lấy Phần Đuôi 5 23.09.2016
Chapter 1580: Đốt Sạch Báo Thái Công 5 23.09.2016
Chapter 1579: Bán Đứng Huynh Đệ 5 23.09.2016
Chapter 1578: Ai Là Người Đi Trước? 5 22.09.2016
Chapter 1577: Dục Huyết Cửu Huynh Đệ 5 21.09.2016
Chapter 1576: Trần Hạo Nam vs Sơn Đông Hổ 5 21.09.2016
Chapter 1575: Hàn Huyên Bên Đóm Lửa 5 20.09.2016
Chapter 1574: Âm Mưu Của CY 5 20.09.2016
Chapter 1573: Hàn Huyên Bên Đóm Lửa 5 19.09.2016
Chapter 1572: Nam Phi Sáng Nghiệp 5 19.09.2016
Chapter 1571: Sơ Hội Quá Giang Hổ 5 18.09.2016
Chapter 1570: Tắm Máu Phòng Xông Hơi 5 18.09.2016
Chapter 1569: Tình Giang Hồ 5 18.09.2016
Chapter 1568: Hồng Phấn Binh Đoàn 5 17.09.2016
Chapter 1567: Chơi Lớn 6 17.09.2016
Chapter 1566: Giảo Thỉ Côn 5 17.09.2016
Chapter 1565: Tuyệt Thế Phong Quang 5 16.09.2016
Chapter 1564: Một Khởi Đầu Mới 5 16.09.2016
Chapter 1563: Thoát Ly 5 15.09.2016
Chapter 1562: Khiêu Chiến Hồng Hưng 5 15.09.2016
Chapter 1561: Chúng Vọng Sở Quy 5 15.09.2016
Chapter 1560: Thiết Phiếu 5 14.09.2016
Chapter 1559: Trước Lúc Tranh Cử 5 14.09.2016
Chapter 1558: Lão Tứ Cửu Đại Phi 5 14.09.2016
Chapter 1557: Ngạnh Hán 5 13.09.2016
Chapter 1556: Nhân Sinh Khảo Nghiệm 5 13.09.2016
Chapter 1555: Quá Khứ Không Thể Quên II 5 13.09.2016
Chapter 1554: Quá Khứ Không Thể Quên 5 12.09.2016
Chapter 1553: Bệnh Cũ Tái Phát 5 12.09.2016
Chapter 1552: Long Uy 5 12.09.2016
Chapter 1551: Phong Phạm Tọa Quán 5 12.09.2016
Chapter 1550: Song Đấu II 5 07.09.2016
Chapter 1549: Song Đấu 5 07.09.2016
Chapter 1548: Ra Trận Thì Phải Đồng Lòng 9 06.09.2016
Chapter 1547: Khí Độ Của Hàn Tân 7 06.09.2016
Chapter 1546: Nam Phi Trở Về 6 06.09.2016
Chapter 1545: Hết Cách 5 06.09.2016
Chapter 1544: Hạo Nam vs Đại Phi 5 06.09.2016
Chapter 1543: Kẻ Thù Của A Bính 5 05.09.2016
Chapter 1542: Không Dám Nhìn Lại 5 05.09.2016
Chapter 1541: Chuyện Cũ 5 05.09.2016
Chapter 1540: Sinh Tử Chi Giao 5 05.09.2016
Chapter 1539: Tương Phùng II 5 05.09.2016
Chapter 1538: Tương Phùng 5 05.09.2016
Chapter 1537: Khó Ăn Khó Nói 5 05.09.2016
Chapter 1536: Phụ Tử Tương Nhận II 5 05.09.2016
Chapter 1535: Phụ Tử Tương Nhận 5 04.09.2016
Chapter 1534: Kiêu Dũng Hơn Xưa 5 04.09.2016
Chapter 1533: Thế Phi – Đại Phi 5 04.09.2016
Chapter 1532: Cô Cô Chảy vs Cự Ca 5 03.09.2016
Chapter 1531: Người Không Vì Mình, Trời Tru Đất Diệt 5 03.09.2016
Chapter 1530: Cửu Vĩ Hồ Hiện Thân 5 03.09.2016
Chapter 1529: Người Đầu Tiên Bị Loại 5 02.09.2016
Chapter 1528: Thế Phi Xuất Áp 5 02.09.2016
Chapter 1527: Hắc Cổ Phát Vi 5 02.09.2016
Chapter 1526: Chiến Vân Mật Bố 5 01.09.2016
Chapter 1525: Bất Thế Cao Nhân 5 01.09.2016
Chapter 1524: Đại Hội Vấn Đáp 5 01.09.2016
Chapter 1523: Tẩy Chay 5 31.08.2016
Chapter 1522: Triệu Kế Bang – Triệu Vô Song 5 31.08.2016
Chapter 1521: Sóng Dữ 5 31.08.2016
Chapter 1520: Cản Tận Sát Tuyệt 5 31.08.2016
Chapter 1519: Cái Thế Nữ Ma Đầu 5 30.08.2016
Chapter 1518: Huynh Đệ Đồng Tâm 5 30.08.2016
Chapter 1517: Truy Sát Trần Hạo Nam 5 30.08.2016
Chapter 1516: Giang Hồ Đại Ngạc – Thế Chương 6 29.08.2016
Chapter 1515: Càng Làm Càng Lớn Chuyện 7 29.08.2016
Chapter 1514: Mau cứu Nam Ca 10 29.08.2016
Chapter 1513: Thiên La Địa Võng 5 28.08.2016
Chapter 1512: Giang Hồ Khiết Đệ 5 28.08.2016
Chapter 1511: Đại Phạn Xuất Tuần 5 28.08.2016
Chapter 1510: Con Gái Của Gà Rừng 5 27.08.2016
Chapter 1509: Bình Thủy Tương Bồng – Bá Nghịch Chi Giao 8 27.08.2016
Chapter 1508: Chỉ Còn Đường Chết 6 27.08.2016
Chapter 1507: Đại Bại Trần Hạo Nam 5 26.08.2016
Chapter 1506: Vĩnh Viễn Vô Địch 5 26.08.2016
Chapter 1505: Trần Hạo Nam vs Địa Trung Hải III 5 26.08.2016
Chapter 1504: Trần Hạo Nam vs Địa Trung Hải II 5 25.08.2016
Chapter 1503: Trần Hạo Nam vs Địa Trung Hải 5 25.08.2016
Chapter 1502: Tao Là Trần Hạo Nam 5 25.08.2016
Chapter 1501: Bí Mật Của Cao Thủ 5 24.08.2016
Chapter 1500: Tiểu Binh và A Lịch 5 24.08.2016
Chapter 1499: Thích Sát Tiểu Xuân 5 24.08.2016
Chapter 1498: Đại Phạn Đến 5 23.08.2016
Chapter 1497: Thần Nhân Hạ Phàm 5 23.08.2016
Chapter 1496: Trường Sinh Bất Tử 5 23.08.2016
Chapter 1495: Thiên Lý Truy Hung 5 22.08.2016
Chapter 1494: Bảo Tọa Thuộc Về Ai? 5 22.08.2016
Chapter 1493: Lòng Tốt Làm Hỏng Chuyện 5 22.08.2016
Chapter 1492: Quyết Chiến Hoàng Lực 5 21.08.2016
Chapter 1491: Cửa Ải Cuối Cùng 5 21.08.2016
Chapter 1490: Lương Gia Nhân vs Phát Nhị Đại 5 21.08.2016
Chapter 1489: Câu Cát Sĩ 5 20.08.2016
Chapter 1488: Đại Hội Đàm Phán II 5 20.08.2016
Chapter 1487: Đại Hội Đàm Phán 5 20.08.2016
Chapter 1486: Huynh Đệ 5 19.08.2016
Chapter 1485: Thiết Nam – Hoàng Lực 5 19.08.2016
Chapter 1484: Bốn Bốn Sáu Sáu, Giải Quyết 1 Lần 5 19.08.2016
Chapter 1483: Thực Não Phát Nhị Đại 5 18.08.2016
Chapter 1482: Trùng Tổ Thập Nhị Tọa Quán 5 18.08.2016
Chapter 1481: Thệ Sư Đại Hội 5 18.08.2016
Chapter 1480: Hạ Gục Sảng Ca 7 17.08.2016
Chapter 1479: Oan Gia Ngõ Hẹp 6 17.08.2016
Chapter 1478: Trùng Chưởng Hồng Hưng 6 17.08.2016
Chapter 1477: Chuyện Cũ 6 16.08.2016
Chapter 1476: Dĩ Mệnh Tương Chỉ 6 16.08.2016
Chapter 1475: Tưởng Thiên Sinh 6 15.08.2016
Chapter 1474: Quyết Chiến Sảng Ca 5 15.08.2016
Chapter 1473: Phục Kích Nam Ca 11 15.08.2016
Chapter 1472: Tứ Đại Quyền Vương – Cự Ca 5 15.08.2016
Chapter 1471: Xao Sơn Chấn Hổ 5 14.08.2016
Chapter 1470: Hoành Tảo Thiên Quân 5 14.08.2016
Chapter 1469: Mất Mặt 5 14.08.2016
Chapter 1468: Thượng Võ Xuất Trận 5 13.08.2016
Chapter 1467: Tào Tứ Tử Hậu – Tào Bân 5 13.08.2016
Chapter 1466: Bữa Tiệc Nể Mặt 5 13.08.2016
Chapter 1465: Thiệp Mời Của Tào Bân 5 12.08.2016
Chapter 1464: Hai Mang 5 12.08.2016
Chapter 1463: Bất Diệt Thần Thoại 5 12.08.2016
Chapter 1462: Cứu Tinh Xuất Hiện 5 11.08.2016
Chapter 1461: Lý Chí Cao vs Sảng Ca 5 11.08.2016
Chapter 1460: Phản Đòn Sảng Ca II 21 11.08.2016
Chapter 1459: Phản Đòn Sảng Ca 6 10.08.2016
Chapter 1458: Đại Vũ Thất Thủ 8 10.08.2016
Chapter 1457: Rượu Hòa Giải 8 10.08.2016
Chapter 1456: Đông Anh Ngũ Hổ Đầu Lĩnh 5 09.08.2016
Chapter 1455: Lạp Đảo 12 09.08.2016
Chapter 1454: Quyền Vương vs Quyền Vương 5 09.08.2016
Chapter 1453: Tương Phùng Bất Hỷ 5 08.08.2016
Chapter 1452: Trần Hạo Nam vs Hàn Tân, Sảng Ca vs Ba La Du 6 08.08.2016
Chapter 1451: Chung Nhu Nhất Kiến 5 08.08.2016
Chapter 1450: Nhẫn Nhục Vì Chuyện Lớn 5 07.08.2016
Chapter 1449: Yên Chi Hổ vs Sơn Đông Hổ 5 07.08.2016
Chapter 1448: Tá Đôn Trần Hạo Nam 5 07.08.2016
Chapter 1447: Mỗi Người Một Ý 5 06.08.2016
Chapter 1446: Không Hợp Band 5 06.08.2016
Chapter 1445: Xuất Sư Bất Lợi 5 06.08.2016
Chapter 1444: Hàn Tân Điểm Tướng 5 05.08.2016
Chapter 1443: Gái Lưu Manh Chính Tông 5 05.08.2016
Chapter 1442: Đấu Bạo Dũng 5 05.08.2016
Chapter 1441: Tân Đông Anh Ngũ Hổ – Yên Chi Hổ 5 05.08.2016
Chapter 1440: Nhất hoạch khiêu khởi 5 04.08.2016
Chapter 1439: Long Hổ Hội 5 04.08.2016
Chapter 1438: Hòa Hưng Hòa – Tứ Đại Quyền Vương 6 04.08.2016
Chapter 1437: Du Ma Địa Trời Long Đất Lở 6 04.08.2016
Chapter 1436: Trở Về 6 03.08.2016
Chapter 1435: Tái Ngộ Đại Phi 6 03.08.2016
Chapter 1434: Nam Tiên Sinh 6 03.08.2016
Chapter 1433: Bồi Trứ Nhĩ Tẩu 6 03.08.2016
Chapter 1432: Kinh Thiên Nhất Chiến 6 02.08.2016
Chapter 1431: Đại Phạn vs Hắc Cổ 6 02.08.2016
Chapter 1430: Không Bằng Cầm Thú 6 02.08.2016
Chapter 1429: Tái Nhã Gặp Họa 6 02.08.2016
Chapter 1428: Mãnh Thái vs Hắc Cổ 6 01.08.2016
Chapter 1427: Ô Nhục Tái Nhã 6 01.08.2016
Chapter 1426: Thủ Đoạn 6 01.08.2016
Chapter 1425: Đại Phi Tái Hiện 6 01.08.2016
Chapter 1424: Tính Sổ 6 31.07.2016
Chapter 1423: Khôn Tây – Địch Văn 6 31.07.2016
Chapter 1422: Mãnh Thái 6 31.07.2016
Chapter 1421: Đông Sơn Tái Khởi 6 31.07.2016
Chapter 1420: Lòng Tin Còn Mãi 6 30.07.2016
Chapter 1419: Đoạn Cuối Của Phái Dật Liên 6 30.07.2016
Chapter 1418: Nộ Trảm Hắc Cổ 6 30.07.2016
Chapter 1417: Hỏa Thiêu Bích Lâm 7 30.07.2016
Chapter 1416: Thắng Thua Ai Có Thể Ngờ 5 29.07.2016
Chapter 1415: Mày – Không Phải Là Quyền Vương 6 29.07.2016
Chapter 1414: Ác Chiến 6 29.07.2016
Chapter 1413: Mông Ô 6 29.07.2016
Chapter 1412: Tế Khảo vs Cống Tang 6 29.07.2016
Chapter 1411: Ám Tiễn 7 28.07.2016
Chapter 1410: Đại Bại Bắc Thái Quyền Vương 7 28.07.2016
Chapter 1409: Bắt Kẻ Gian 7 28.07.2016
Chapter 1408: Đại Phạn vs Tế Khảo 7 27.07.2016
Chapter 1407: Đại Sư Huynh Bích Lâm Quyền Quán 7 27.07.2016
Chapter 1406: Trí Tuệ Là Anh, Can Đảm Là Hùng 7 27.07.2016
Chapter 1405: Sống Không Được, Chết Không Xong 7 27.07.2016
Chapter 1404: Đơn Đấu Hắc Cổ Quyền Quán 7 26.07.2016
Chapter 1403: Trời Không Có Mắt 7 26.07.2016
Chapter 1402: Thua Cũng Phải Thua Cho Đẹp 7 26.07.2016
Chapter 1401: Huyết Chiến Phái Dật Liên 7 25.07.2016
Chapter 1400: Đại Ngạc Trần Hạo Nam 7 25.07.2016
Chapter 1399: Dũng Cảm Tiến Lên 7 25.07.2016
Chapter 1398: Đại Phạn - Tá Duy 7 25.07.2016
Chapter 1397: Anh Hùng Cúi Đầu 7 24.07.2016
Chapter 1396: Quán Chủ Hắc Cổ 7 24.07.2016
Chapter 1395: Phiên Bản Của Đại Phi 7 24.07.2016
Chapter 1394: Trượng Nghĩa Vì Bạn 7 24.07.2016
Chapter 1393: Hạo Nam Gây Họa 7 23.07.2016
Chapter 1392: Thế Lực Đen Ở Lào 7 23.07.2016
Chapter 1391: Cuộc Đời Truyền Kì 7 23.07.2016
Chapter 1390: Tự Tìm Đường Chết 7 23.07.2016
Chapter 1389: Hỏa Phượng Hoàng 7 22.07.2016
Chapter 1388: Hoàng Giả Khí Diễm 7 22.07.2016
Chapter 1387: Trần Hạo Nam vs Điền Bân 7 22.07.2016
Chapter 1386: Nam Ca Xuất Trận 7 22.07.2016
Chapter 1385: Phong Vũ Cố Nhân Lai 7 21.07.2016
Chapter 1384: Các Hoài Quỷ Thai 7 21.07.2016
Chapter 1383: Tiểu Xuân vs Thế Chương 7 21.07.2016
Chapter 1382: Huyết Lệ Tương Hòa Lưu 7 21.07.2016
Chapter 1381: Tự Chuốc Diệt Vong 7 20.07.2016
Chapter 1380: Tiểu Xuân Giá Đáo 7 20.07.2016
Chapter 1379: Điền Bân vs Trụ Ca 7 20.07.2016
Chapter 1378: Oan Gia Ngõ Hẹp 7 20.07.2016
Chapter 1377: Mượn Đao Giết Người 7 20.07.2016
Chapter 1376: Có Tình Có Nghĩa 7 19.07.2016
Chapter 1375: Trụ Ca Ra Tù 7 19.07.2016
Chapter 1374: Văn Hoa Quyết Chiến Thế Hiển 7 19.07.2016
Chapter 1373: Y Kiện Quả Phụ – Lệ Chi 7 18.07.2016
Chapter 1372: Đè Đầu Cưỡi Cổ 7 18.07.2016
Chapter 1371: Nghĩa Khí II 7 18.07.2016
Chapter 1370: Nghĩa khí 7 18.07.2016
Chapter 1369: Ngựa cái gặp đại gia 7 19.07.2016
Chapter 1368: Văn hoa và A bôi 7 17.07.2016
Chapter 1367: Nghĩa bổn vô ngôn 7 17.07.2016
Chapter 1366: Chí Cao Chi Phụ – Chó Xám 7 17.07.2016
Chapter 1365: Thái Tử Tái Hiện 7 16.07.2016
Chapter 1364: Lập Công Chuộc Tội 7 16.07.2016
Chapter 1363: Đấu Tay Đôi 8 16.07.2016
Chapter 1362: Tao Sai Hết 7 16.07.2016
Chapter 1361: Giang Hồ Hiểm Ác 7 16.07.2016
Chapter 1360: Cháy Nhà Ra Mặt Chuột 8 16.07.2016
Chapter 1359: Thấy Mới Tin 7 16.07.2016
Chapter 1358: Nộ Hỏa Trần Hạo Nam 7 15.07.2016
Chapter 1357: Quyết Chiến Sinh Tư 7 15.07.2016
Chapter 1356: Nam Ca vs Má Đẹp 7 17.07.2016
Chapter 1355: Người Xa Cách 7 17.07.2016
Chapter 1354: Nam Ca Đã Chết 7 17.07.2016
Chapter 1353: Người Là Ai? 7 17.07.2016
Chapter 1352: Hồng Hưng lừa đảo 7 15.07.2016
Chapter 1351: Sập bẫy 7 15.07.2016
Chapter 1350: Chơi tới cùng 2 7 15.07.2016
Chapter 1349: Chơi tới cùng 7 15.07.2016
Chapter 1348: Đại Ân Nhân 12 14.07.2016
Chapter 1347: Lý Chí Cao vs Sinh Tư 7 14.07.2016
Chapter 1346: Quyết tuyệt Hồng Hưng 7 14.07.2016
Chapter 1345: Con trai Chó Xám 7 14.07.2016
Chapter 1344: Quá khứ Nam Ca 2 7 14.07.2016
Chapter 1343: Quá khứ Nam Ca 7 14.07.2016
Chapter 1342: Muay Lào 7 14.07.2016
Chapter 1341: Long đầu Tam Liên 7 14.07.2016
Chapter 1340: Xảy ra chuyện 7 14.07.2016
Chapter 1339: Lương Gia Nhân vs Chiêu Tích 2 7 14.07.2016
Chapter 1338: Lương Gia Nhân vs Chiêu Tích 7 14.07.2016
Chapter 1337: Thời đại của bọn mày 7 14.07.2016
Chapter 1336: Sát cánh cùng lên 7 13.07.2016
Chapter 1335: Hạo Nam chỉ chiêu 7 13.07.2016
Chapter 1334: Cao nhân tái hiện 2 7 13.07.2016
Chapter 1333: Cao nhân tái hiện 7 13.07.2016
Chapter 1332: Chiêu Gia Tam Liên 7 13.07.2016
Chapter 1331: Chạm trán 7 13.07.2016
Chapter 1330: Lãng mạn giang hồ 7 13.07.2016
Chapter 1329: Thằng hèn 7 12.07.2016
Chapter 1328: Rắc rối 7 12.07.2016
Chapter 1327: Đàn ông đích thực 7 12.07.2016
Chapter 1326: Nộ trảm Lương Gia Nhân 7 12.07.2016
Chapter 1325: Sơ hội Face ca 7 12.07.2016
Chapter 1324: Cừ có hơn tao 7 12.07.2016
Chapter 1323: Tráng Sĩ hào tình 7 12.07.2016
Chapter 1322: Nói hung hăng 7 12.07.2016
Chapter 1321: Lý Chí Cao 7 11.07.2016
Chapter 1320: Y Văn Hoa 7 11.07.2016
Chapter 1319: Sinh Tư 7 11.07.2016
Chapter 1318: Một mình gánh chịu 7 11.07.2016
Chapter 1317: Tao phải thắng lão 7 11.07.2016
Chapter 1316: Trả thù cho cha 10 11.07.2016
Chapter 1315: Power Lương Gia Nhân 8 11.07.2016
Chapter 1314: Tìm giết Địa Trung Hải 8 11.07.2016
Chapter 1313: Triệu Kế Bang 8 11.07.2016
Chapter 1312: Mua mạng Từ Thế Phi 7 10.07.2016
Chapter 1311: Thiên ngoại hữu Thiên 7 10.07.2016
Chapter 1310: Đừng gạt em nữa 7 10.07.2016
Chapter 1309: Thắng thua đã rõ 7 10.07.2016
Chapter 1308: Máu rưới Anh Hùng Bar 7 10.07.2016
Chapter 1307: Vinh Nhục Nhất Chiến 2 7 10.07.2016
Chapter 1306: Vinh Nhục Nhất Chiến 1 7 10.07.2016
Chapter 1305: Trước ngày quyết chiến 7 10.07.2016
Chapter 1304: Mâu công Thuẫn 7 09.07.2016
Chapter 1303: Hỏa Sài và Quỷ Vương 7 09.07.2016
Chapter 1302: Lịch sử lặp lại 7 09.07.2016
Chapter 1301: Họ gì Tên gì II 7 09.07.2016
Chapter 1300: Họ gì Tên gì 7 09.07.2016
Chapter 1299: Hạo Nam vs Thượng Võ 7 08.07.2016
Chapter 1298: Gục ngã 7 08.07.2016
Chapter 1297: Thế Phi gạt em 7 08.07.2016
Chapter 1296: Thái Tử Cam Tử Thái 7 08.07.2016
Chapter 1295: Yêu không được Buông không xong 7 08.07.2016
Chapter 1294: Trùng chấn Hồng Hưng 7 08.07.2016
Chapter 1293: Hạo Nam tái hiện 7 07.07.2016
Chapter 1292: Thật thì không giả được 7 07.07.2016
Chapter 1291: Người đến từ Đài Loan 8 07.07.2016
Chapter 1290: Tiểu Muội Tỷ 7 07.07.2016
Chapter 1289: Thái Tử thứ hai 7 07.07.2016
Chapter 1288: Thần nhân Đại Phạn 7 07.07.2016
Chapter 1287: Tung tích Đại Phi 7 07.07.2016
Chapter 1286: Tứ Cửu lên Đại Đê 7 07.07.2016
Chapter 1285: Gia Nhập Hắc Đạo 7 07.07.2016
Chapter 1284: Lưu Manh và Lão Sấn Để 7 06.07.2016
Chapter 1283: Thế Nào Là Hắc Đạo? 7 06.07.2016
Chapter 1282: Đường Tắt Lấy Số 7 06.07.2016
Chapter 1281: Thằng Nào Đấu Nổi Tao? 7 05.07.2016
Chapter 1280: Cam Thượng Võ – Từ Thế Phi 7 05.07.2016
Chapter 1115: Lực áp Gà Rừng 7 20.07.2016
Chapter 1114: Toàn quân xuất kích 7 20.07.2016
Chapter 1113: Dồn hết đòn cuối 7 20.07.2016
Chapter 1112: Anh hùng đừng hỏi xuất xứ 7 19.07.2016
Chapter 1111: Lực kháng Thần Nhân 7 19.07.2016
Chapter 1110: Tử chiến 7 19.07.2016
Chapter 1109: Tiến lui đều khó 7 18.07.2016
Chapter 1108: Vào hang hổ 7 18.07.2016
Chapter 1107: Đánh lồng sắt 7 17.07.2016
Chapter 1106: Tấn công Trung tâm Sơn Hà 7 17.07.2016
Chapter 1105: Rũ cờ 8 16.07.2016
Chapter 1104: Mày có phải người 7 16.07.2016
Chapter 1103: Lưỡng đại Number one 7 16.07.2016
Chapter 1102: Tứ Đại Thần Nhân 7 16.07.2016
Chapter 1101: Địa Trung Hải vs Tá Duy 7 16.07.2016
Chapter 1100: Thần Nhân chi Tranh 7 15.07.2016
Chapter 1099: Cuộc đời hai trong một 8 15.07.2016
Chapter 1098: Hồng Hưng có nạn 2 18 14.07.2016
Chapter 1097: Hồng Hưng có nạn 8 13.07.2016
Chapter 1096: Lập Hoa đã chết 7 13.07.2016
Chapter 1095: Cung Bổn Nhất & Long Thứ Lang 7 13.07.2016
Chapter 1094: Ngoại viện 7 12.07.2016
Chapter 1093: Phó Bang Chủ không gục ngã 7 12.07.2016
Chapter 1092: Raw - Chiến đến chết mới thôi 7 11.07.2016
Chapter 1091: Tao là Trương Thế Lương 7 11.07.2016
Chapter 1090: Thái Tử cũng cúi đầu 7 11.07.2016
Chapter 1089: Thái Tử tiếp chiến 7 11.07.2016
Chapter 1088: Trận chiến sớm muộn 7 11.07.2016
Chapter 1087: Quét sạch Tôn Nghiêm 7 09.07.2016
Chapter 1086: Xúc Đại Phi 6 08.07.2016
Chapter 1085: Thiên Hạ Vây Công II 7 08.07.2016
Chapter 1084: Thiên Hạ Vây Công 7 08.07.2016
Chapter 1083: Tao rất cao cường 7 08.07.2016
Chapter 1082: Chạy 8 07.07.2016
Chapter 1081: Ép hổ nhảy tường 7 07.07.2016
Chapter 1080: Phó Bang Chủ và Địa Trung Hải 7 06.07.2016
Chapter 1079: Khai Hỏa 7 06.07.2016
Chapter 1078: Cố Nhân 7 06.07.2016
Chapter 1077: Long Đầu Đại Đông 7 05.07.2016
Chapter 1076: Đại Phi hậu đại 7 05.07.2016
Chapter 1075: Phó Bang Chủ Độc Xà 11 05.07.2016
Chapter 1074: Lạc Đà qui thiên 8 05.07.2016
Chapter 1073: Thiên La Địa Võng 7 04.07.2016
Chapter 1072: Đông Anh phục hưng 7 04.07.2016
Chapter 1071: Đại hạn Lạc Đà 7 04.07.2016
Chapter 1070: Đại Phi đàm phán 7 04.07.2016
Chapter 1069: Oan gia gặp nhau 7 04.07.2016
Chapter 1068: Gió mưa cùng đường 7 04.07.2016
Chapter 1067: Trùng Phùng 7 04.07.2016
Chapter 1066: 1 vs 20 7 03.07.2016
Chapter 1065: Thái Tử xuất mã 7 03.07.2016
Chapter 1064: Huyết mạch giang hồ 7 29.06.2016
Chapter 1063: Đông Sơn tái khởi 7 28.06.2016
Chapter 1062: Mãnh Hổ sổ lồng 7 27.06.2016
Chapter 1061: Hỏa Đấu Độc Xà Bang 7 27.06.2016
Chapter 1060: Thu phục Thái Tử 7 03.07.2016
Chapter 1059: Đại Kiêu Hùng 7 03.07.2016
Chapter 1058: Rút quân 7 03.07.2016
Chapter 1057: Đinh Dao hiển thần thông 7 02.07.2016
Chapter 1056: Kình Thôn Thiên Hạ 7 02.07.2016
Chapter 1055: Xét xử cuối cùng 7 02.07.2016
Chapter 1054: Nát thây vạn mảnh 7 02.07.2016
Chapter 1053: Xa Chảy qui thiên 7 02.07.2016
Chapter 1052: Quyết Sinh Tử IV 7 02.07.2016
Chapter 1051: Quyết Sinh Tử III 7 02.07.2016
Chapter 1050: Quyết Sinh Tử II 8 01.07.2016
Chapter 1049: Quyết Sinh Tử 8 01.07.2016
Chapter 1048: Hồi cuối của Xa Bảo Sơn 8 01.07.2016
Chapter 1047: Khai Chiến 7 01.07.2016
Chapter 1046: Lưỡng Hùng chi Tranh 7 01.07.2016
Chapter 1045: Đại Nạn Lâm Đầu 7 01.07.2016
Chapter 1044: Tuyệt Địa 7 01.07.2016
Chapter 1043: Đường trước thê lương 7 01.07.2016
Chapter 1042: Nam Ca ra tù 7 01.07.2016
Chapter 1041: Đồng Đảm Nhật Nguyệt 7 01.07.2016
Chapter 1040: Tay trong 7 01.07.2016
Chapter 1039: Hỏa Táng 8 01.07.2016
Chapter 1038: Đại Pháp cứu tao 8 01.07.2016
Chapter 1037: Chết 9 01.07.2016
Chapter 1036: Máu thịt tung tóe 7 01.07.2016
Chapter 1035: Hi sinh tráng liệt 7 01.07.2016
Chapter 1034: Giam cầm 20 năm 7 01.07.2016
Chapter 1033: Trục xuất 7 30.06.2016
Chapter 1032: Tao đã chết 7 29.06.2016
Chapter 1031: Chiến Hồn III 7 29.06.2016
Chapter 1030: Chiến Hồn II 7 29.06.2016
Chapter 1029: Chiến Hồn 7 29.06.2016
Chapter 1028: Di thư Thái Ất 7 28.06.2016
Chapter 1027: Trâm Anh Thế Đại 7 28.06.2016
Chapter 1026: Đại Phi kế vị 7 28.06.2016
Chapter 1025: Cái chết Cự Nhân 7 28.06.2016
Chapter 1024: Tự chuốc diệt vong 8 28.06.2016
Chapter 1023: A Dạ em đã thua 7 28.06.2016
Chapter 1022: Hổ Sơn Hành 7 28.06.2016
Chapter 1021: Hạo Nam vs A Dạ 7 28.06.2016
Chapter 1020: Cùng lên đường 7 28.06.2016
Chapter 1019: Giết Đại Phi 7 28.06.2016
Chapter 1018: Nhất ý cô hành 7 28.06.2016
Chapter 1017: Tang Lễ 2 7 28.06.2016
Chapter 1016: Tang lễ 7 28.06.2016
Chapter 1015: Thiên Cổ Hận 7 28.06.2016
Chapter 1014: Đồng Đảm Nhật Nguyệt Thiên 7 28.06.2016
Chapter 1013: Sát Xuất Trùng Vây 7 28.06.2016
Chapter 1012: Động Địa Kinh Thiên 8 28.06.2016
Chapter 1011: Tô A Tế (Hạt Tiêu) 7 26.06.2016
Chapter 1010: Nộ toái K1 7 26.06.2016
Chapter 1009: Sỉ nhục K1 7 26.06.2016
Chapter 1008: Thượng Thiện Nhược Thủy 7 26.06.2016
Chapter 1007: Con Đường Vô Địch 7 26.06.2016
Chapter 1006: Huynh đệ 7 25.06.2016
Chapter 1005: Thế giới Nắm đấm 7 25.06.2016
Chapter 1004: Hạn cuối 7 25.06.2016
Chapter 1003: Ngõ hẹp gặp nhau – Dũng Cừ Khôi 7 25.06.2016
Chapter 1002: Không Có Ngày Mai 7 25.06.2016
Chapter 1001: Không ngày mai 7 25.06.2016
Chapter 1000: Long đầu Hồng Hưng Trần Hạo Nam 7 25.06.2016
Chapter 999: Tự tìm đường chết 7 24.06.2016
Chapter 998: Lấy mạng ra đấu 7 24.06.2016
Chapter 997: Quán Ác chi Tranh 7 24.06.2016
Chapter 996: Tá Duy Vs Thái Ất 7 24.06.2016
Chapter 995: Vương Đạo 7 24.06.2016
Chapter 994: Nhân vật Tiêu Điểm 7 24.06.2016
Chapter 993: Phong Hỏa Liên Thiên 7 24.06.2016
Chapter 992: Xúc hạt tiêu 7 23.06.2016
Chapter 991: Rạn nứt 7 23.06.2016
Chapter 990: Long Đầu vs Long Đầu 7 23.06.2016
Chapter 989: Thủ Đoạn Của Long Đầu 7 23.06.2016
Chapter 988: Không Xứng Làm Long Đầu 7 23.06.2016
Chapter 987: Tứ Diện Sở Ca 7 23.06.2016
Chapter 986: Tọa Quán 7 23.06.2016
Chapter 985: Cũ mới giao thời 7 22.06.2016
Chapter 984: Đăng Cơ Đại Điển 7 22.06.2016
Chapter 983: Nhân tính 7 22.06.2016
Chapter 982: Độc Xà Bang vs Hồng Hưng 7 22.06.2016
Chapter 981: Một màn kịch hay 2 7 22.06.2016
Chapter 980: Một màn kịch hay 7 22.06.2016
Chapter 979: Phía sau Cường Nhân 7 21.06.2016
Chapter 978: Xa Chảy vs Gà Rừng 7 21.06.2016
Chapter 977: KO 7 21.06.2016
Chapter 976: So cao với trời 7 21.06.2016
Chapter 975: Thề đi theo 7 21.06.2016
Chapter 974: Tìm chết 6 20.06.2016
Chapter 973: Cái chết của Dã Sai 6 20.06.2016
Chapter 972: Tử Chiến 7 20.06.2016
Chapter 971: Gian hùng Xa Bảo Sơn 7 20.06.2016
Chapter 970: Tín, Nghĩa, Nhân, Dũng, Trí 7 20.06.2016
Chapter 969: Thần Nhân Chi Chiến 3 8 20.06.2016
Chapter 968: Thần Nhân Chi Chiến 2 7 20.06.2016
Chapter 967: Thần Nhân Chi Chiến 7 20.06.2016
Chapter 966: Thiên Tài đấu Thiên Tài 7 19.06.2016
Chapter 965: Tổ Chức Hắc Đạo 7 19.06.2016
Chapter 964: Thần Tiên Khả trở lại 7 19.06.2016
Chapter 963: Trí tuệ xuất Hữu đại vi 7 19.06.2016
Chapter 962: Sát hồi HongKong 7 18.06.2016
Chapter 961: Đội HongKong vào vòng trong 7 18.06.2016
Chapter 960: Vua Chửi Tục 7 18.06.2016
Chapter 959: Throughout The First 7 18.06.2016
Chapter 958: Cầu sinh tử 7 18.06.2016
Chapter 957: Power Sinh Phiên 7 17.06.2016
Chapter 956: Rồng Bơi Biển Cạn Bị Tôm Đùa 7 17.06.2016
Chapter 955: Thông Minh Cái Thế 7 17.06.2016
Chapter 954: Thiên Sinh Thần Uy 7 17.06.2016
Chapter 953: Sóng Sau Xô Sóng Trước 7 17.06.2016
Chapter 952: Thái Cực 7 16.06.2016
Chapter 951: Dũng Giả thắng 7 16.06.2016
Chapter 950: Defeated 7 16.06.2016
Chapter 949: Vị Lai 7 16.06.2016
Chapter 948: Bát Đại Kim Mông Không 7 16.06.2016
Chapter 947: Đại Phạn vs Matt 7 16.06.2016
Chapter 946: Phạm Qui Bị Loại 7 15.06.2016
Chapter 945: Quyền Vương Hà Lan 28 15.06.2016
Chapter 944: Thiên Hạ Vô Địch Đại Phi Ca 6 15.06.2016
Chapter 943: Băng Bộ Tứ 6 15.06.2016
Chapter 942: Gặp Nạn Colombia 6 14.06.2016
Chapter 941: Võ Lưu Manh 6 14.06.2016
Chapter 940: Người Nghĩa Khí 6 14.06.2016
Chapter 939: Mày Là Ai? 6 14.06.2016
Chapter 938: Chiến Thắng Kỹ Thuật 6 14.06.2016
Chapter 937: Ưu Thắng Đương Niên 6 14.06.2016
Chapter 936: Địch Hữu Khó Phân 6 13.06.2016
Chapter 935: Chiến Lược Của Lập Hoa 6 13.06.2016
Chapter 934: Final War 6 13.06.2016
Chapter 933: Động rồi 6 12.06.2016
Chapter 932: Núi Lửa Ngủ Yên 6 12.06.2016
Chapter 931: Chó Xám Hồi Sinh 6 12.06.2016
Chapter 930: Kỳ Tài Cách Đấu 6 12.06.2016
Chapter 929: Lão Giang Hồ 6 11.06.2016
Chapter 928: Lật Bàn 6 11.06.2016
Chapter 927: Lần Đầu Của Thái Ất 6 11.06.2016
Chapter 926: Giáo Lộ 6 11.06.2016
Chapter 925: Thiên chi Kiêu Tử 7 10.06.2016
Chapter 924: Thái Ất vs Buakaw 7 10.06.2016
Chapter 923: Hạo Kiếp đội Hongkong 7 10.06.2016
Chapter 922: Anh Hùng 6 10.06.2016
Chapter 921: Bất Kham Hồi Thủ 6 09.06.2016
Chapter 920: Ác chiến Đàm Thất 6 09.06.2016
Chapter 919: Một mình gánh vác 6 09.06.2016
Chapter 918: Đại Đông Phố Portland 6 09.06.2016
Chapter 917: Đầu não nguyên thủy 6 08.06.2016
Chapter 916: Bản Năng Gốc 8 08.06.2016
Chapter 915: Tá Duy đệ nhất chiến 6 08.06.2016
Chapter 914: Để tao đánh 6 08.06.2016
Chapter 913: Trọng Pháo Thủ 6 08.06.2016
Chapter 912: Tà dương thùy mộ 6 07.06.2016
Chapter 911: Đệ Nhất Sát Thủ 6 07.06.2016
Chapter 910: Tá Duy và Thái Ất 6 07.06.2016
Chapter 909: Cứng đấu Cứng 6 07.06.2016
Chapter 908: Bá giả Tưởng Thiên Dưỡng 6 06.06.2016
Chapter 907: Thắng cho anh xem 6 06.06.2016
Chapter 906: Hồi phục tự ngã 6 06.06.2016
Chapter 905: Tông Sư 6 05.06.2016
Chapter 904: Dáng Hổ oai hùng 6 05.06.2016
Chapter 903: Chân tướng 6 05.06.2016
Chapter 902: Cao Thủ Lập Kỹ 6 05.06.2016
Chapter 901: Hạ Phong lạ lùng 6 04.06.2016
Chapter 900: Hạo Nam chinh phục thế giới 6 04.06.2016
Chapter 899: Chiến Vân Mật Bố 6 04.06.2016
Chapter 898: Công Phu Hoàng 6 03.06.2016
Chapter 897: Thoát thai hoán cốt 6 03.06.2016
Chapter 896: Phong Tình không chống nổi 6 03.06.2016
Chapter 895: Thái Hoàng Đại Phạn 6 03.06.2016
Chapter 894: Đầu Hàng 6 02.06.2016
Chapter 893: Trận thứ hai của Thái Ất 6 02.06.2016
Chapter 892: Vĩnh viễn vô địch 6 02.06.2016
Chapter 891: Giang hồ 6 01.06.2016
Chapter 890: Bí mật Martin 6 01.06.2016
Chapter 889: Hạ phong của Thái Tử 6 31.05.2016
Chapter 888: Tám lạng Nửa cân 6 31.05.2016
Chapter 887: Thái Tử vs Martin 6 30.05.2016
Chapter 886: Bổn Phận 6 30.05.2016
Chapter 885: Lật kèo 6 30.05.2016
Chapter 884: Masato 6 30.05.2016
Chapter 883: Đội trưởng Columbia 6 30.05.2016
Chapter 882: Mỹ Lệ Quyền Vương 5 30.05.2016
Chapter 881: Bí mật Tá Duy 5 30.05.2016
Chapter 880: Thái Ất ra trận 5 30.05.2016
Chapter 879: Thái Tử vs Tá Duy 5 30.05.2016
Chapter 878: Ván Cược 5 30.05.2016
Chapter 877: Kích Ảnh 5 30.05.2016
Chapter 876: Capoeira 5 30.05.2016
Chapter 875: Kình lữ 6 30.05.2016
Chapter 874: Một chiêu định thắng thua 5 30.05.2016
Chapter 873: Trường Quyền đấu Tảo Thối 5 30.05.2016
Chapter 872: Hàn Tân ra trận 5 30.05.2016
Chapter 871: Trận chiến mở màn 5 30.05.2016
Chapter 870: Xuất sư bất lợi 5 30.05.2016
Chapter 869: Trường Chinh 5 30.05.2016
Chapter 868: Thoái vị 5 30.05.2016
Chapter 867: Tổ hợp mộng ảo 5 30.05.2016
Chapter 866: MMA 6 30.05.2016
Chapter 865: Chỉ thiếu gió Đông 5 30.05.2016
Chapter 864: Thiên Hoàng phố Portland 5 30.05.2016
Chapter 863: Nhu Thuật Brazil 5 30.05.2016
Chapter 862: Chó giữ nhà 5 30.05.2016
Chapter 861: Sỉ Nhục 5 30.05.2016
Chapter 860: Long Hổ Hội 5 30.05.2016
Chapter 859: Đàm Phán Thế Kỷ 5 30.05.2016
Chapter 858: Thế Giới Chi Tối 5 30.05.2016