Truyện Pastel

Pastel

Tadano Mugi sau khi thất tình vì bạn gái chuyển trường liền ra bãi biển làm việc cho quên sầu & gặp Yuu ở đây & yêu Yuu. Sau khi về nhà mới biết Yuu sẽ ở nhà cậu ta do một vài lý do và ...

DANH SÁCH TẬP TRUYỆN [ Tổng số 176 ]

Tập Xem Cập nhật
Chapter 172 3 16.06.2019
Chapter 171 4 05.06.2019
Chapter 170 8 29.05.2019
Chapter 169 9 17.05.2019
Chapter 168 9 09.05.2019
Chapter 167 8 17.04.2019
Chapter 166 6 10.04.2019
Chapter 165 8 03.04.2019
Chapter 164 13 27.03.2019
Chapter 163 10 20.03.2019
Chapter 162 11 13.03.2019
Chapter 161 13 06.03.2019
Chapter 160 13 26.02.2019
Chapter 159 13 14.02.2019
Chapter 158 12 09.02.2019
Chapter 157 15 02.02.2019
Chapter 156 16 26.01.2019
Chapter 155 19 18.01.2019
Chapter 154 13 12.01.2019
Chapter 153 22 05.01.2019
Chapter 152 20 29.12.2018
Chapter 151 27 22.12.2018
Chapter 150 17 16.12.2018
Chapter 149 22 14.12.2018
Chapter 148 13 08.12.2018
Chapter 147 19 02.12.2018
Chapter 146 22 01.12.2018
Chapter 145 22 25.11.2018
Chapter 144 14 23.11.2018
Chapter 143 22 19.11.2018
Chapter 142 21 18.11.2018
Chapter 141 19 16.11.2018
Chapter 140 19 10.10.2015
Chapter 139 19 23.08.2015
Chapter 138 15 15.08.2015
Chapter 137 15 06.08.2015
Chapter 136 20 23.07.2015
Chapter 135 23 15.07.2015
Chapter 134 21 15.03.2015
Chapter 133 15 15.03.2015
Chapter 132 15 15.03.2015
Chapter 131 15 15.03.2015
Chapter 130 15 15.03.2015
Chapter 129 16 15.03.2015
Chapter 128 20 15.03.2015
Chapter 127 17 15.03.2015
Chapter 126 14 15.03.2015
Chapter 125 13 15.03.2015
Chapter 124 16 15.03.2015
Chapter 123.5 17 15.03.2015
Chapter 123 14 15.03.2015
Chapter 122 16 15.03.2015
Chapter 121 12 15.03.2015
Chapter 120 11 15.03.2015
Chapter 119.5 15 15.03.2015
Chapter 119 11 15.03.2015
Chapter 118 13 15.03.2015
Chapter 117 16 15.03.2015
Chapter 116 8 15.03.2015
Chapter 115 10 15.03.2015
Chapter 114 12 15.03.2015
Chapter 113 9 15.03.2015
Chapter 112 9 15.03.2015
Chapter 111 9 15.03.2015
Chapter 110 8 15.03.2015
Chapter 109 9 15.03.2015
Chapter 108 9 15.03.2015
Chapter 107 15 15.03.2015
Chapter 106 15 15.03.2015
Chapter 105 16 15.03.2015
Chapter 104 18 15.03.2015
Chapter 103 15 15.03.2015
Chapter 102 10 15.03.2015
Chapter 101 8 15.03.2015
Chapter 100 18 15.03.2015
Chapter 99 10 15.03.2015
Chapter 98 9 15.03.2015
Chapter 97 9 15.03.2015
Chapter 96 10 15.03.2015
Chapter 95 9 15.03.2015
Chapter 94: Love is All You Need 10 15.03.2015
Chapter 93 10 15.03.2015
Chapter 92 15 15.03.2015
Chapter 91 9 15.03.2015
Chapter 90 14 15.03.2015
Chapter 89 9 15.03.2015
Chapter 88 10 15.03.2015
Chapter 87 15 15.03.2015
Chapter 86 14 15.03.2015
Chapter 85 9 15.03.2015
Chapter 84 19 15.03.2015
Chapter 83 16 15.03.2015
Chapter 82 9 15.03.2015
Chapter 81 9 15.03.2015
Chapter 80 11 15.03.2015
Chapter 79 16 15.03.2015
Chapter 78 14 15.03.2015
Chapter 77 16 15.03.2015
Chapter 76 8 15.03.2015
Chapter 75 9 15.03.2015
Chapter 74 8 15.03.2015
Chapter 73 11 15.03.2015
Chapter 72.2 12 15.03.2015
Chapter 72.1 9 15.03.2015
Chapter 72 13 22.12.2018
Chapter 71 10 15.03.2015
Chapter 70 12 15.03.2015
Chapter 69 13 15.03.2015
Chapter 68 10 15.03.2015
Chapter 67 9 15.03.2015
Chapter 66 8 15.03.2015
Chapter 65 11 15.03.2015
Chapter 64 11 15.03.2015
Chapter 63 9 15.03.2015
Chapter 62 8 15.03.2015
Chapter 61 9 15.03.2015
Chapter 60 10 15.03.2015
Chapter 59 11 15.03.2015
Chapter 58 9 15.03.2015
Chapter 57 15 15.03.2015
Chapter 56 26 15.03.2015
Chapter 55 9 15.03.2015
Chapter 54 9 15.03.2015
Chapter 53 12 15.03.2015
Chapter 52 14 15.03.2015
Chapter 51 10 15.03.2015
Chapter 50 17 15.03.2015
Chapter 49 15 15.03.2015
Chapter 48 12 15.03.2015
Chapter 47 13 15.03.2015
Chapter 46 10 15.03.2015
Chapter 45 14 15.03.2015
Chapter 44 9 15.03.2015
Chapter 43 8 15.03.2015
Chapter 42 10 15.03.2015
Chapter 41 9 15.03.2015
Chapter 40 15 15.03.2015
Chapter 39 16 15.03.2015
Chapter 38 12 15.03.2015
Chapter 37 8 15.03.2015
Chapter 36 10 15.03.2015
Chapter 35 8 15.03.2015
Chapter 34 9 15.03.2015
Chapter 33 14 15.03.2015
Chapter 32 15 15.03.2015
Chapter 31 9 15.03.2015
Chapter 30 14 15.03.2015
Chapter 29 10 15.03.2015
Chapter 28 11 15.03.2015
Chapter 27 8 15.03.2015
Chapter 26 9 15.03.2015
Chapter 25 15 15.03.2015
Chapter 24 9 15.03.2015
Chapter 23 11 15.03.2015
Chapter 22 15 15.03.2015
Chapter 21 9 15.03.2015
Chapter 20 10 15.03.2015
Chapter 19 13 15.03.2015
Chapter 18 10 15.03.2015
Chapter 17 9 15.03.2015
Chapter 16 10 15.03.2015
Chapter 15 11 15.03.2015
Chapter 14 12 15.03.2015
Chapter 13 12 15.03.2015
Chapter 12 10 15.03.2015
Chapter 11 14 15.03.2015
Chapter 10 9 15.03.2015
Chapter 9 10 15.03.2015
Chapter 8 10 15.03.2015
Chapter 7 15 15.03.2015
Chapter 6 17 15.03.2015
Chapter 5 16 15.03.2015
Chapter 4 10 15.03.2015
Chapter 3 18 15.03.2015
Chapter 2 16 15.03.2015
Chapter 1 9 15.03.2015