Truyện Pastel

Pastel

Tadano Mugi sau khi thất tình vì bạn gái chuyển trường liền ra bãi biển làm việc cho quên sầu & gặp Yuu ở đây & yêu Yuu. Sau khi về nhà mới biết Yuu sẽ ở nhà cậu ta do một vài lý do và ...

DANH SÁCH TẬP TRUYỆN [ Tổng số 173 ]

Tập Xem Cập nhật
Chapter 169 0 17.05.2019
Chapter 168 1 09.05.2019
Chapter 167 0 17.04.2019
Chapter 166 1 10.04.2019
Chapter 165 0 03.04.2019
Chapter 164 7 27.03.2019
Chapter 163 3 20.03.2019
Chapter 162 5 13.03.2019
Chapter 161 5 06.03.2019
Chapter 160 6 26.02.2019
Chapter 159 5 14.02.2019
Chapter 158 6 09.02.2019
Chapter 157 7 02.02.2019
Chapter 156 8 26.01.2019
Chapter 155 11 18.01.2019
Chapter 154 6 12.01.2019
Chapter 153 15 05.01.2019
Chapter 152 11 29.12.2018
Chapter 151 17 22.12.2018
Chapter 150 8 16.12.2018
Chapter 149 13 14.12.2018
Chapter 148 7 08.12.2018
Chapter 147 9 02.12.2018
Chapter 146 14 01.12.2018
Chapter 145 13 25.11.2018
Chapter 144 6 23.11.2018
Chapter 143 12 19.11.2018
Chapter 142 11 18.11.2018
Chapter 141 11 16.11.2018
Chapter 140 13 10.10.2015
Chapter 139 10 23.08.2015
Chapter 138 9 15.08.2015
Chapter 137 7 06.08.2015
Chapter 136 11 23.07.2015
Chapter 135 14 15.07.2015
Chapter 134 12 15.03.2015
Chapter 133 8 15.03.2015
Chapter 132 6 15.03.2015
Chapter 131 7 15.03.2015
Chapter 130 6 15.03.2015
Chapter 129 7 15.03.2015
Chapter 128 10 15.03.2015
Chapter 127 9 15.03.2015
Chapter 126 6 15.03.2015
Chapter 125 4 15.03.2015
Chapter 124 7 15.03.2015
Chapter 123.5 10 15.03.2015
Chapter 123 6 15.03.2015
Chapter 122 8 15.03.2015
Chapter 121 4 15.03.2015
Chapter 120 4 15.03.2015
Chapter 119.5 9 15.03.2015
Chapter 119 5 15.03.2015
Chapter 118 4 15.03.2015
Chapter 117 5 15.03.2015
Chapter 116 4 15.03.2015
Chapter 115 4 15.03.2015
Chapter 114 5 15.03.2015
Chapter 113 4 15.03.2015
Chapter 112 3 15.03.2015
Chapter 111 3 15.03.2015
Chapter 110 4 15.03.2015
Chapter 109 4 15.03.2015
Chapter 108 4 15.03.2015
Chapter 107 9 15.03.2015
Chapter 106 9 15.03.2015
Chapter 105 9 15.03.2015
Chapter 104 12 15.03.2015
Chapter 103 9 15.03.2015
Chapter 102 4 15.03.2015
Chapter 101 2 15.03.2015
Chapter 100 13 15.03.2015
Chapter 99 5 15.03.2015
Chapter 98 4 15.03.2015
Chapter 97 5 15.03.2015
Chapter 96 5 15.03.2015
Chapter 95 4 15.03.2015
Chapter 94: Love is All You Need 6 15.03.2015
Chapter 93 5 15.03.2015
Chapter 92 10 15.03.2015
Chapter 91 5 15.03.2015
Chapter 90 9 15.03.2015
Chapter 89 4 15.03.2015
Chapter 88 4 15.03.2015
Chapter 87 10 15.03.2015
Chapter 86 9 15.03.2015
Chapter 85 4 15.03.2015
Chapter 84 13 15.03.2015
Chapter 83 9 15.03.2015
Chapter 82 4 15.03.2015
Chapter 81 4 15.03.2015
Chapter 80 5 15.03.2015
Chapter 79 11 15.03.2015
Chapter 78 10 15.03.2015
Chapter 77 11 15.03.2015
Chapter 76 4 15.03.2015
Chapter 75 3 15.03.2015
Chapter 74 4 15.03.2015
Chapter 73 6 15.03.2015
Chapter 72.2 8 15.03.2015
Chapter 72.1 5 15.03.2015
Chapter 72 8 22.12.2018
Chapter 71 5 15.03.2015
Chapter 70 7 15.03.2015
Chapter 69 8 15.03.2015
Chapter 68 5 15.03.2015
Chapter 67 4 15.03.2015
Chapter 66 3 15.03.2015
Chapter 65 6 15.03.2015
Chapter 64 6 15.03.2015
Chapter 63 4 15.03.2015
Chapter 62 4 15.03.2015
Chapter 61 5 15.03.2015
Chapter 60 5 15.03.2015
Chapter 59 7 15.03.2015
Chapter 58 4 15.03.2015
Chapter 57 10 15.03.2015
Chapter 56 22 15.03.2015
Chapter 55 5 15.03.2015
Chapter 54 4 15.03.2015
Chapter 53 8 15.03.2015
Chapter 52 9 15.03.2015
Chapter 51 5 15.03.2015
Chapter 50 12 15.03.2015
Chapter 49 10 15.03.2015
Chapter 48 6 15.03.2015
Chapter 47 8 15.03.2015
Chapter 46 4 15.03.2015
Chapter 45 9 15.03.2015
Chapter 44 4 15.03.2015
Chapter 43 4 15.03.2015
Chapter 42 5 15.03.2015
Chapter 41 4 15.03.2015
Chapter 40 11 15.03.2015
Chapter 39 11 15.03.2015
Chapter 38 7 15.03.2015
Chapter 37 3 15.03.2015
Chapter 36 6 15.03.2015
Chapter 35 4 15.03.2015
Chapter 34 4 15.03.2015
Chapter 33 9 15.03.2015
Chapter 32 10 15.03.2015
Chapter 31 5 15.03.2015
Chapter 30 9 15.03.2015
Chapter 29 5 15.03.2015
Chapter 28 5 15.03.2015
Chapter 27 3 15.03.2015
Chapter 26 4 15.03.2015
Chapter 25 10 15.03.2015
Chapter 24 5 15.03.2015
Chapter 23 6 15.03.2015
Chapter 22 9 15.03.2015
Chapter 21 4 15.03.2015
Chapter 20 5 15.03.2015
Chapter 19 9 15.03.2015
Chapter 18 5 15.03.2015
Chapter 17 5 15.03.2015
Chapter 16 5 15.03.2015
Chapter 15 5 15.03.2015
Chapter 14 7 15.03.2015
Chapter 13 7 15.03.2015
Chapter 12 7 15.03.2015
Chapter 11 9 15.03.2015
Chapter 10 3 15.03.2015
Chapter 9 6 15.03.2015
Chapter 8 7 15.03.2015
Chapter 7 11 15.03.2015
Chapter 6 14 15.03.2015
Chapter 5 12 15.03.2015
Chapter 4 6 15.03.2015
Chapter 3 13 15.03.2015
Chapter 2 10 15.03.2015
Chapter 1 5 15.03.2015