Truyện Reincarnated as a Dragon's Egg - Let's Aim to be the Strongest,

Reincarnated as a Dragon's Egg - Let's Aim to be the Strongest,

Tỉnh dậy thì thấy mình biến thành một quả trứng, bất ngờ đó lại là trứng rồng... Đọc để biết thêm chi tiết!!

DANH SÁCH TẬP TRUYỆN [ Tổng số 6 ]

Tập Xem Cập nhật
Chapter 6 1 23.06.2019
Chapter 5 0 23.06.2019
Chapter 4 1 23.05.2019
Chapter 3 2 18.05.2019
Chapter 2 1 16.05.2019
Chapter 1 1 15.05.2019