Truyện Ta Có Phòng Riêng Thời Tận Thế

Ta Có Phòng Riêng Thời Tận Thế

Truyện Ta Có Phòng Riêng Thời Tận Thế Tận thế sau chiến tranh hạt nhân, nơi nơi đều là đống đổ nát hoang tàn,nếu ngươi may mắn còn sống, vậy tiếptheo, ngươi không thể đối mặt với nỗi sợhãi về đói khát và bệnh tật, còn cóngười nhiễm phóng xa mà biến thành dị chủng kỳquái, nhưng đối với Giang Thần mà nói,Nơi này lại là thiên được, khắp nơi đều có biệt thư cao cấp, siêu xe, còn có mỹ nữ nữa

DANH SÁCH TẬP TRUYỆN [ Tổng số 171 ]

Tập Xem Cập nhật
Chapter 81 8 16.05.2019
Chapter 80 7 16.05.2019
Chapter 79 6 16.05.2019
Chapter 78 7 16.05.2019
Chapter 77 6 16.05.2019
Chapter 76 6 16.05.2019
Chapter 75 7 16.05.2019
Chapter 74 7 16.05.2019
Chapter 73 6 16.05.2019
Chapter 72 6 16.05.2019
Chapter 71 9 16.05.2019
Chapter 70 6 16.05.2019
Chapter 69 6 16.05.2019
Chapter 68 8 16.05.2019
Chapter 67 6 16.05.2019
Chapter 66 8 16.05.2019
Chapter 65 6 16.05.2019
Chapter 64 6 16.05.2019
Chapter 63 6 16.05.2019
Chapter 62 7 16.05.2019
Chapter 61 7 16.05.2019
Chapter 60 6 16.05.2019
Chapter 59 8 16.05.2019
Chapter 58 7 16.05.2019
Chapter 57 7 16.05.2019
Chapter 56 6 16.05.2019
Chapter 55 7 16.05.2019
Chapter 54 6 16.05.2019
Chapter 53 8 16.05.2019
Chapter 52 6 16.05.2019
Chapter 51 6 16.05.2019
Chapter 50 7 16.05.2019
Chapter 68 1 10.07.2019
Chapter 49 7 16.05.2019
Chapter 67 1 09.07.2019
Chapter 48 8 16.05.2019
Chapter 66 1 07.07.2019
Chapter 47 7 16.05.2019
Chapter 65 1 05.07.2019
Chapter 46 7 16.05.2019
Chapter 64 2 03.07.2019
Chapter 45 7 16.05.2019
Chapter 63 2 01.07.2019
Chapter 44 6 16.05.2019
Chapter 62 2 29.06.2019
Chapter 43 6 16.05.2019
Chapter 61 2 27.06.2019
Chapter 42 7 16.05.2019
Chapter 60 3 25.06.2019
Chapter 41 7 16.05.2019
Chapter 59 3 23.06.2019
Chapter 58 3 21.06.2019
Chapter 57 3 19.06.2019
Chapter 56 3 17.06.2019
Chapter 55 4 15.06.2019
Chapter 34.5 7 16.05.2019
Chapter 54 3 13.06.2019
Chapter 53 3 11.06.2019
Chapter 52 3 09.06.2019
Chapter 33.5 6 16.05.2019
Chapter 51 3 07.06.2019
Chapter 50 3 05.06.2019
Chapter 49 4 03.06.2019
Chapter 32.5 7 16.05.2019
Chapter 48 6 01.06.2019
Chapter 47 8 30.05.2019
Chapter 46 7 28.05.2019
Chapter 45 8 26.05.2019
Chapter 30.5 7 16.05.2019
Chapter 44 6 24.05.2019
Chapter 43 8 22.05.2019
Chapter 42 7 20.05.2019
Chapter 30 10 16.05.2019
Chapter 41 8 18.05.2019
Chapter 40 7 16.05.2019
Chapter 29.5 7 16.05.2019
Chapter 39 6 14.05.2019
Chapter 38 14 12.05.2019
Chapter 37 11 10.05.2019
Chapter 29 6 16.05.2019
Chapter 36 9 08.05.2019
Chapter 35 10 06.05.2019
Chapter 34.2 9 04.05.2019
Chapter 34 9 02.05.2019
Chapter 33.2 7 30.04.2019
Chapter 24.5 6 16.05.2019
Chapter 33 8 28.04.2019
Chapter 32.2 11 24.04.2019
Chapter 32 9 22.04.2019
Chapter 24 6 16.05.2019
Chapter 31 8 22.04.2019
Chapter 30.2 8 20.04.2019
Chapter 22.5 6 16.05.2019
Chapter 30.1 9 18.04.2019
Chapter 29.2 9 16.04.2019
Chapter 29.1 9 14.04.2019
Chapter 21.5 8 10.05.2019
Chapter 28 8 12.04.2019
Chapter 27 9 10.04.2019
Chapter 26 7 08.04.2019
Chapter 20.5 10 10.05.2019
Chapter 25 10 06.04.2019
Chapter 24.2 8 04.04.2019
Chapter 24.1 9 02.04.2019
Chapter 23 7 31.03.2019
Chapter 22.2 18 29.03.2019
Chapter 22 17 27.03.2019
Chapter 21.2 17 25.03.2019
Chapter 21 16 23.03.2019
Chapter 20.2 16 21.03.2019
Chapter 20 18 19.03.2019
Chapter 19.3 19 17.03.2019
Chapter 19.2 18 15.03.2019
Chapter 19.1 19 13.03.2019
Chapter 18.2 19 11.03.2019
Chapter 18.1 17 09.03.2019
Chapter 17.3 20 07.03.2019
Chapter 17.2 17 05.03.2019
Chapter 17.1 21 03.03.2019
Chapter 16.2 18 01.03.2019
Chapter 16.1 20 28.02.2019
Chapter 15.4 18 27.02.2019
Chapter 15.3 20 26.02.2019
Chapter 15.2 18 25.02.2019
Chapter 15.1 21 24.02.2019
Chapter 14.3 20 23.02.2019
Chapter 14.2 20 22.02.2019
Chapter 14.1 18 20.02.2019
Chapter 13 21 18.02.2019
Chapter 12.4 22 17.02.2019
Chapter 12.3 15 16.02.2019
Chapter 12.2 17 15.02.2019
Chapter 12.1 23 14.02.2019
Chapter 11.3 23 13.02.2019
Chapter 11.2 26 30.01.2019
Chapter 11.1 17 29.01.2019
Chapter 10.2 19 28.01.2019
Chapter 10.1 19 18.01.2019
Chapter 9.3 16 17.01.2019
Chapter 9.2 17 16.01.2019
Chapter 9.1 15 15.01.2019
Chapter 8.4 17 14.01.2019
Chapter 8.3 17 13.01.2019
Chapter 8.2 16 12.01.2019
Chapter 5.6 6 16.05.2019
Chapter 8.1 15 11.01.2019
Chapter 5.5 6 16.05.2019
Chapter 7.4 16 10.01.2019
Chapter 7.3 16 09.01.2019
Chapter 7.2 14 08.01.2019
Chapter 7.1 21 07.01.2019
Chapter 5 6 16.05.2019
Chapter 6.2 15 06.01.2019
Chapter 4.5 6 16.05.2019
Chapter 6.1 15 05.01.2019
Chapter 5.3 12 04.01.2019
Chapter 5.2 15 17.12.2018
Chapter 4 6 16.05.2019
Chapter 5.1 13 02.01.2019
Chapter 4.2 12 01.01.2019
Chapter 2.6 6 16.05.2019
Chapter 4.1 14 17.12.2018
Chapter 3.1 7 10.05.2019
Chapter 2.5 6 16.05.2019
Chapter 3 16 16.09.2018
Chapter 2.3 16 15.09.2018
Chapter 2.2 13 14.09.2018
Chapter 2 14 10.09.2018
Chapter 1.5 6 16.05.2019
Chapter 1.2 12 10.09.2018
Chapter 1 12 31.08.2018