Truyện Thông Linh Phi

Thông Linh Phi

Sư phụ nói vận mệnh không phải do trời định, vận mệnh là do tự mình nỗ lực mà thay đổi. Cho nên ta không tin vận mệnh là do trời định ~ Ta chỉ tin vào bản thân, ta là ngời mà không ai có thể kiểm soát. Chuyện cô ấy và (các) vương gia =))...

DANH SÁCH TẬP TRUYỆN [ Tổng số 457 ]

Tập Xem Cập nhật
Chapter 289 0 19.05.2019
Chapter 288 0 17.05.2019
Chapter 287 0 16.05.2019
Chapter 286 0 12.05.2019
Chapter 285 0 09.05.2019
Chapter 284 0 09.05.2019
Chapter 283 2 05.05.2019
Chapter 282 0 05.05.2019
Chapter 281 2 04.05.2019
Chapter 280 1 03.05.2019
Chapter 279 0 03.05.2019
Chapter 278 1 02.05.2019
Chapter 277 1 02.05.2019
Chapter 276 0 01.05.2019
Chapter 275 0 29.04.2019
Chapter 274 1 28.04.2019
Chapter 273 2 25.04.2019
Chapter 272 2 25.04.2019
Chapter 271 0 22.04.2019
Chapter 270 0 21.04.2019
Chapter 269 1 18.04.2019
Chapter 268 1 18.04.2019
Chapter 267 0 14.04.2019
Chapter 266 1 14.04.2019
Chapter 265 0 11.04.2019
Chapter 264 2 11.04.2019
Chapter 263 1 07.04.2019
Chapter 262 2 07.04.2019
Chapter 261 0 04.04.2019
Chapter 260 0 04.04.2019
Chapter 259 0 31.03.2019
Chapter 258 0 31.03.2019
Chapter 257 5 28.03.2019
Chapter 256 6 28.03.2019
Chapter 255 7 24.03.2019
Chapter 254 6 23.03.2019
Chapter 253 7 21.03.2019
Chapter 252 6 21.03.2019
Chapter 251 7 17.03.2019
Chapter 250 6 17.03.2019
Chapter 249 8 14.03.2019
Chapter 248 10 14.03.2019
Chapter 247 10 10.03.2019
Chapter 246 10 10.03.2019
Chapter 245 11 07.03.2019
Chapter 244 10 06.03.2019
Chapter 243 12 03.03.2019
Chapter 242 9 03.03.2019
Chapter 241 11 02.03.2019
Chapter 240 11 02.03.2019
Chapter 239 11 02.03.2019
Chapter 238 12 01.03.2019
Chapter 237.5 11 01.03.2019
Chapter 237 10 28.02.2019
Chapter 236 12 24.02.2019
Chapter 235.5 9 22.02.2019
Chapter 235 9 21.02.2019
Chapter 234.5 11 18.02.2019
Chapter 234 11 17.02.2019
Chapter 233.5 10 15.02.2019
Chapter 233 12 14.02.2019
Chapter 232.5 10 11.02.2019
Chapter 232 10 10.02.2019
Chapter 231.5 10 10.02.2019
Chapter 231 10 08.02.2019
Chapter 230.5 11 07.02.2019
Chapter 230 12 05.02.2019
Chapter 229.5 8 04.02.2019
Chapter 229 12 03.02.2019
Chapter 228.5 11 01.02.2019
Chapter 228 11 31.01.2019
Chapter 227 11 27.01.2019
Chapter 226.5 9 25.01.2019
Chapter 226 11 24.01.2019
Chapter 225.5 12 21.01.2019
Chapter 225 9 20.01.2019
Chapter 224.5 9 18.01.2019
Chapter 224 9 17.01.2019
Chapter 223.5 10 14.01.2019
Chapter 223 9 13.01.2019
Chapter 222.5 10 11.01.2019
Chapter 222 9 10.01.2019
Chapter 221.5 6 07.01.2019
Chapter 221 6 06.01.2019
Chapter 220.5 5 05.01.2019
Chapter 220 6 04.01.2019
Chapter 219.5 6 03.01.2019
Chapter 219 6 03.01.2019
Chapter 218.5 6 02.01.2019
Chapter 218 7 30.12.2018
Chapter 217.5 5 28.12.2018
Chapter 217 5 27.12.2018
Chapter 216.5 6 26.12.2018
Chapter 216 17 25.12.2018
Chapter 215.5 9 24.12.2018
Chapter 215 6 23.12.2018
Chapter 214.5 5 21.12.2018
Chapter 214 5 20.12.2018
Chapter 213.5 5 17.12.2018
Chapter 213 6 16.12.2018
Chapter 212.5 6 14.12.2018
Chapter 212 6 13.12.2018
Chapter 211.5 7 10.12.2018
Chapter 211 7 09.12.2018
Chapter 210.5 6 07.12.2018
Chapter 210 6 06.12.2018
Chapter 209.5 5 03.12.2018
Chapter 209 7 02.12.2018
Chapter 208.5 6 30.11.2018
Chapter 208 7 29.11.2018
Chapter 207.5 5 26.11.2018
Chapter 207 7 25.11.2018
Chapter 206.5 6 23.11.2018
Chapter 206 6 22.11.2018
Chapter 205.5 14 19.11.2018
Chapter 205 6 18.11.2018
Chapter 204.5 7 16.11.2018
Chapter 204 8 15.11.2018
Chapter 203.5 19 12.11.2018
Chapter 203 7 11.11.2018
Chapter 202.5 7 09.11.2018
Chapter 202 6 08.11.2018
Chapter 201.5 7 06.11.2018
Chapter 201 11 05.11.2018
Chapter 200 8 04.11.2018
Chapter 199.5 8 03.11.2018
Chapter 199 7 02.11.2018
Chapter 198.5 12 01.11.2018
Chapter 198 18 01.11.2018
Chapter 197.5 15 31.10.2018
Chapter 197 6 30.10.2018
Chapter 196.5 6 29.10.2018
Chapter 196 7 28.10.2018
Chapter 195.5 6 25.10.2018
Chapter 195 7 25.10.2018
Chapter 194.5 7 22.10.2018
Chapter 194 8 21.10.2018
Chapter 193.5 7 19.10.2018
Chapter 193 7 18.10.2018
Chapter 192.5 8 15.10.2018
Chapter 192 6 14.10.2018
Chapter 191.5 6 12.10.2018
Chapter 191 7 11.10.2018
Chapter 190.5 6 09.10.2018
Chapter 190 6 08.10.2018
Chapter 189.5 6 06.10.2018
Chapter 189 6 05.10.2018
Chapter 188.5 7 04.10.2018
Chapter 188 5 04.10.2018
Chapter 187.5 6 01.10.2018
Chapter 187 6 30.09.2018
Chapter 186.5 7 28.09.2018
Chapter 186 7 27.09.2018
Chapter 185 7 26.09.2018
Chapter 184.5 6 25.09.2018
Chapter 184 6 24.09.2018
Chapter 183.5 7 23.09.2018
Chapter 183 6 23.09.2018
Chapter 182.5 6 21.09.2018
Chapter 182 6 20.09.2018
Chapter 181.5 6 17.09.2018
Chapter 181 6 16.09.2018
Chapter 180.5 6 14.09.2018
Chapter 180 6 13.09.2018
Chapter 179.5 6 10.09.2018
Chapter 179 6 09.09.2018
Chapter 178.5 6 07.09.2018
Chapter 178 6 06.09.2018
Chapter 177.5 6 01.09.2018
Chapter 177 5 01.09.2018
Chapter 176.5 6 30.08.2018
Chapter 176 6 30.08.2018
Chapter 175.5 6 26.08.2018
Chapter 175 6 26.08.2018
Chapter 174.5 5 23.08.2018
Chapter 174 7 23.08.2018
Chapter 173.5 6 22.08.2018
Chapter 173 6 21.08.2018
Chapter 172.5 6 20.08.2018
Chapter 172 6 19.08.2018
Chapter 171.5 6 16.08.2018
Chapter 171 6 16.08.2018
Chapter 170.5 7 13.08.2018
Chapter 170 6 13.08.2018
Chapter 169.5 6 09.08.2018
Chapter 169 7 09.08.2018
Chapter 168.5 8 05.08.2018
Chapter 168 7 05.08.2018
Chapter 167.5 5 02.08.2018
Chapter 167 6 02.08.2018
Chapter 166.5 6 30.07.2018
Chapter 166 6 29.07.2018
Chapter 165.5 6 29.07.2018
Chapter 165 5 28.07.2018
Chapter 164.5 5 27.07.2018
Chapter 164 5 27.07.2018
Chapter 163.5 7 26.07.2018
Chapter 163 7 26.07.2018
Chapter 162.5 8 22.07.2018
Chapter 162 7 22.07.2018
Chapter 161.5 5 19.07.2018
Chapter 161 8 19.07.2018
Chapter 160.5 7 15.07.2018
Chapter 160 6 15.07.2018
Chapter 159.5 6 12.07.2018
Chapter 159 6 12.07.2018
Chapter 158.5 6 09.07.2018
Chapter 158 6 08.07.2018
Chapter 157.5 5 05.07.2018
Chapter 157 7 02.07.2018
Chapter 156.5 6 02.07.2018
Chapter 156 6 01.07.2018
Chapter 155.5 6 28.06.2018
Chapter 155 5 28.06.2018
Chapter 154.5 5 24.06.2018
Chapter 154 5 24.06.2018
Chapter 153.5 6 21.06.2018
Chapter 153 5 21.06.2018
Chapter 152.5 7 19.06.2018
Chapter 152 6 18.06.2018
Chapter 151.5 6 17.06.2018
Chapter 151 7 17.06.2018
Chapter 150.5 6 14.06.2018
Chapter 150 6 14.06.2018
Chapter 149.5 7 10.06.2018
Chapter 149 6 10.06.2018
Chapter 148.5 6 07.06.2018
Chapter 148 6 07.06.2018
Chapter 147.5 6 04.06.2018
Chapter 147 7 04.06.2018
Chapter 146.5 5 03.06.2018
Chapter 146 6 03.06.2018
Chapter 145.5 7 31.05.2018
Chapter 145 6 31.05.2018
Chapter 144.5 6 27.05.2018
Chapter 144 7 27.05.2018
Chapter 143.5 6 24.05.2018
Chapter 143 7 24.05.2018
Chapter 142.5 6 20.05.2018
Chapter 142 6 20.05.2018
Chapter 141.5 7 17.05.2018
Chapter 141 6 17.05.2018
Chapter 140.5 7 14.05.2018
Chapter 140 6 13.05.2018
Chapter 139.5 6 10.05.2018
Chapter 139 6 10.05.2018
Chapter 138.5 6 04.05.2018
Chapter 138 5 04.05.2018
Chapter 137.5 5 03.05.2018
Chapter 137 5 03.05.2018
Chapter 136.5 5 02.05.2018
Chapter 136 5 02.05.2018
Chapter 135.5 6 01.05.2018
Chapter 135 6 01.05.2018
Chapter 134.5 5 26.04.2018
Chapter 134 5 26.04.2018
Chapter 133.5 5 19.04.2018
Chapter 133.1 6 27.05.2018
Chapter 133 5 19.04.2018
Chapter 132.5 5 12.04.2018
Chapter 132 5 12.04.2018
Chapter 131.5 5 05.04.2018
Chapter 131 5 05.04.2018
Chapter 130.5 6 29.03.2018
Chapter 130 5 29.03.2018
Chapter 129.5 5 22.03.2018
Chapter 129 5 22.03.2018
Chapter 128.5 5 15.03.2018
Chapter 128 5 15.03.2018
Chapter 127.5 5 08.03.2018
Chapter 127 6 08.03.2018
Chapter 126.5 5 03.03.2018
Chapter 126 4 02.03.2018
Chapter 125.5 5 01.03.2018
Chapter 125 6 01.03.2018
Chapter 124.5 6 22.02.2018
Chapter 124 5 22.02.2018
Chapter 123.5 6 15.02.2018
Chapter 123 6 15.02.2018
Chapter 122.5 4 15.02.2018
Chapter 122 6 15.02.2018
Chapter 121.5 6 08.02.2018
Chapter 121 4 08.02.2018
Chapter 120.5 6 04.02.2018
Chapter 120 5 04.02.2018
Chapter 119.5 5 03.02.2018
Chapter 119 5 03.02.2018
Chapter 118 6 02.02.2018
Chapter 117.5 5 01.02.2018
Chapter 117 7 01.02.2018
Chapter 116.5 5 25.01.2018
Chapter 116 6 25.01.2018
Chapter 115.5 6 18.01.2018
Chapter 115 5 18.01.2018
Chapter 114.5 5 11.01.2018
Chapter 114 5 11.01.2018
Chapter 113.5 5 04.01.2018
Chapter 113 5 04.01.2018
Chapter 112 6 03.01.2018
Chapter 111 6 02.01.2018
Chapter 110 5 01.01.2018
Chapter 109.5 5 28.12.2017
Chapter 109 6 28.12.2017
Chapter 108.5 6 27.12.2017
Chapter 108 5 24.12.2017
Chapter 107.5 7 21.12.2017
Chapter 107 5 21.12.2017
Chapter 106.5 5 14.12.2017
Chapter 106 4 14.12.2017
Chapter 105.5 4 07.12.2017
Chapter 105 6 07.12.2017
Chapter 104.5 7 30.11.2017
Chapter 104 5 30.11.2017
Chapter 103.5 5 23.11.2017
Chapter 103 5 23.11.2017
Chapter 102.5 5 16.11.2017
Chapter 102 5 16.11.2017
Chapter 101 6 11.11.2017
Chapter 100.5 5 09.11.2017
Chapter 100 7 09.11.2017
Chapter 99.5 6 02.11.2017
Chapter 99 5 02.11.2017
Chapter 98 4 01.11.2017
Chapter 97 6 31.10.2017
Chapter 96.5 6 26.10.2017
Chapter 96 6 26.10.2017
Chapter 95.5 7 19.10.2017
Chapter 95 5 19.10.2017
Chapter 94.5 6 12.10.2017
Chapter 94 5 12.10.2017
Chapter 93.5 5 06.10.2017
Chapter 93 5 06.10.2017
Chapter 92.5 5 05.10.2017
Chapter 92 5 05.10.2017
Chapter 91 6 04.10.2017
Chapter 90.5 5 28.09.2017
Chapter 90 5 28.09.2017
Chapter 89.5 5 21.09.2017
Chapter 89 6 21.09.2017
Chapter 88.5 6 14.09.2017
Chapter 88 5 14.09.2017
Chapter 87.5 5 07.09.2017
Chapter 87 5 07.09.2017
Chapter 86.5 5 31.08.2017
Chapter 86 5 31.08.2017
Chapter 85.5 5 24.08.2017
Chapter 85 4 24.08.2017
Chapter 84.5 5 17.08.2017
Chapter 84 5 17.08.2017
Chapter 83.5 5 10.08.2017
Chapter 83 5 10.08.2017
Chapter 82 5 03.08.2017
Chapter 81.5 5 27.07.2017
Chapter 81 6 27.07.2017
Chapter 80.5 5 20.07.2017
Chapter 80 6 20.07.2017
Chapter 79 6 13.07.2017
Chapter 78 5 06.07.2017
Chapter 77.5 5 30.06.2017
Chapter 77 6 29.06.2017
Chapter 76.5 5 23.06.2017
Chapter 76 6 22.06.2017
Chapter 75.5 4 30.06.2017
Chapter 75 5 15.06.2017
Chapter 74 6 08.06.2017
Chapter 73.5 5 02.06.2017
Chapter 73 6 01.06.2017
Chapter 72.5 5 26.05.2017
Chapter 72 5 25.05.2017
Chapter 71.7: - Ngoại Truyện 3 31.01.2019
Chapter 71.6 5 22.05.2017
Chapter 71.5 6 18.05.2017
Chapter 71 5 18.05.2017
Chapter 70.5 5 11.05.2017
Chapter 70 5 11.05.2017
Chapter 69.5 4 05.05.2017
Chapter 69 4 04.05.2017
Chapter 68.5 6 27.04.2017
Chapter 68 5 27.04.2017
Chapter 67.5 5 21.04.2017
Chapter 67 5 20.04.2017
Chapter 66 5 13.04.2017
Chapter 65.5 5 07.04.2017
Chapter 65 5 06.04.2017
Chapter 64 5 30.03.2017
Chapter 63.5 6 23.03.2017
Chapter 63 20 23.03.2017
Chapter 62.5 14 16.03.2017
Chapter 62 5 16.03.2017
Chapter 61.5 5 09.03.2017
Chapter 61 5 09.03.2017
Chapter 60 5 02.03.2017
Chapter 59 5 26.02.2017
Chapter 58 4 23.02.2017
Chapter 57 4 16.02.2017
Chapter 56 4 09.02.2017
Chapter 55 4 02.02.2017
Chapter 54.5 4 26.01.2017
Chapter 54 5 26.01.2017
Chapter 53.5 4 19.01.2017
Chapter 53 4 19.01.2017
Chapter 52 11 12.01.2017
Chapter 51 5 05.01.2017
Chapter 50 5 02.01.2017
Chapter 49 4 29.12.2016
Chapter 48 3 22.12.2016
Chapter 47 4 15.12.2016
Chapter 46 3 08.12.2016
Chapter 45 5 01.12.2016
Chapter 44 4 24.11.2016
Chapter 43 4 17.11.2016
Chapter 42 4 10.11.2016
Chapter 41 4 03.11.2016
Chapter 40 5 27.10.2016
Chapter 39.5 4 20.10.2016
Chapter 39 4 20.10.2016
Chapter 38.5 4 13.10.2016
Chapter 38 5 13.10.2016
Chapter 37 4 06.10.2016
Chapter 36 6 29.09.2016
Chapter 35 10 23.09.2016
Chapter 34 3 22.09.2016
Chapter 33 4 15.09.2016
Chapter 32 5 08.09.2016
Chapter 31 4 01.09.2016
Chapter 30 4 25.08.2016
Chapter 29 4 18.08.2016
Chapter 28 13 11.08.2016
Chapter 27 3 04.08.2016
Chapter 26 7 28.07.2016
Chapter 25 3 21.07.2016
Chapter 24.5 5 14.07.2016
Chapter 24 4 14.07.2016
Chapter 23.5 4 07.07.2016
Chapter 23 4 07.07.2016
Chapter 22 4 01.07.2016
Chapter 21 5 24.06.2016
Chapter 20 4 17.06.2016
Chapter 19 5 10.06.2016
Chapter 18 4 03.06.2016
Chapter 17 4 26.05.2016
Chapter 16 4 18.05.2016
Chapter 15 5 12.05.2016
Chapter 14 4 10.05.2016
Chapter 13 5 09.05.2016
Chapter 12 4 08.05.2016
Chapter 11 4 08.05.2016
Chapter 10 4 07.05.2016
Chapter 9 7 06.05.2016
Chapter 8 6 05.05.2016
Chapter 7 6 05.05.2016
Chapter 6 4 04.05.2016
Chapter 5 3 04.05.2016
Chapter 4 5 03.05.2016
Chapter 3 4 03.05.2016
Chapter 2 4 03.05.2016
Chapter 1 4 03.05.2016