Truyện Vĩnh Hằng Chí Tôn

Vĩnh Hằng Chí Tôn

Vũ Chi Đỉnh Phong, Di Sơn Đảo Hải, Tróc Tinh Nã Nguyệt, nghịch loạn thời không!!Kiếm cực kỳ cảnh, một kiếm thành Đạo, một kiếm thông thần, một kiếm phá vạn pháp!!Niên thiếu Lý Phù Trần, ngẫu được kim sắc tiểu phù, linh hồn không ngừng tiến hóa, ở thiên tài này như mưa, cường giả Như Vân thế giới, lấy kiếm trong tay, du ngoạn sơn thuỷ tuyệt đỉnh.Thiên địa có lúc hủy diệt,riêng ta vĩnh hằng bất hủ.Truyện chữ Vĩnh Hằng Chí Tôn

DANH SÁCH TẬP TRUYỆN [ Tổng số 173 ]

Tập Xem Cập nhật
Chapter 173 0 06.06.2019
Chapter 172 0 04.06.2019
Chapter 171 0 02.06.2019
Chapter 170 0 29.04.2019
Chapter 169 0 21.04.2019
Chapter 168 0 19.04.2019
Chapter 167 0 17.04.2019
Chapter 166 0 15.04.2019
Chapter 165 0 01.04.2019
Chapter 164 1 30.03.2019
Chapter 163 6 17.03.2019
Chapter 162 5 15.03.2019
Chapter 161 7 13.03.2019
Chapter 160 5 04.03.2019
Chapter 159 7 02.03.2019
Chapter 158 6 28.02.2019
Chapter 157 6 26.02.2019
Chapter 156 4 24.02.2019
Chapter 155 5 22.02.2019
Chapter 154 5 20.02.2019
Chapter 153 4 18.02.2019
Chapter 152 5 16.02.2019
Chapter 151 3 04.02.2019
Chapter 150 4 02.02.2019
Chapter 149 3 31.01.2019
Chapter 148 1 26.01.2019
Chapter 147 4 24.01.2019
Chapter 146 5 22.01.2019
Chapter 145 4 14.01.2019
Chapter 144 4 12.01.2019
Chapter 143 3 09.01.2019
Chapter 142 5 03.01.2019
Chapter 141 4 01.01.2019
Chapter 140 5 30.12.2018
Chapter 139 4 25.12.2018
Chapter 138 4 23.12.2018
Chapter 137 3 20.12.2018
Chapter 136 4 12.12.2018
Chapter 135 3 11.12.2018
Chapter 134 2 10.12.2018
Chapter 133 3 09.12.2018
Chapter 132 3 22.11.2018
Chapter 131 3 17.11.2018
Chapter 130 4 11.11.2018
Chapter 129 1 08.11.2018
Chapter 128 4 04.11.2018
Chapter 127 4 29.10.2018
Chapter 126 3 25.10.2018
Chapter 125 6 22.10.2018
Chapter 124 5 14.10.2018
Chapter 123 6 11.10.2018
Chapter 122 4 08.10.2018
Chapter 121 4 30.09.2018
Chapter 120 3 27.09.2018
Chapter 119 4 23.09.2018
Chapter 118 2 16.09.2018
Chapter 117 1 14.09.2018
Chapter 116 1 12.09.2018
Chapter 115 1 05.09.2018
Chapter 114 1 30.08.2018
Chapter 113 1 25.08.2018
Chapter 112 1 20.08.2018
Chapter 111 1 18.08.2018
Chapter 110 1 11.08.2018
Chapter 109 1 06.08.2018
Chapter 108 1 04.08.2018
Chapter 107 1 29.07.2018
Chapter 106 1 25.07.2018
Chapter 105 1 20.07.2018
Chapter 104 1 15.07.2018
Chapter 103 1 10.07.2018
Chapter 102 1 05.07.2018
Chapter 101 1 01.07.2018
Chapter 100 1 25.06.2018
Chapter 99 1 23.06.2018
Chapter 98 1 21.06.2018
Chapter 97 1 10.06.2018
Chapter 96 1 07.06.2018
Chapter 95 1 02.06.2018
Chapter 94 1 28.05.2018
Chapter 93 1 23.05.2018
Chapter 92 1 21.05.2018
Chapter 91 1 18.05.2018
Chapter 90 1 05.05.2018
Chapter 89 1 30.04.2018
Chapter 88 1 20.04.2018
Chapter 87 1 13.04.2018
Chapter 86 1 08.04.2018
Chapter 85 1 01.04.2018
Chapter 84 1 25.03.2018
Chapter 83 1 18.03.2018
Chapter 82 1 09.03.2018
Chapter 81 1 05.03.2018
Chapter 80 1 25.02.2018
Chapter 79 1 16.02.2018
Chapter 78 1 11.02.2018
Chapter 77 1 08.02.2018
Chapter 76 1 02.02.2018
Chapter 75 1 30.01.2018
Chapter 74 1 28.01.2018
Chapter 73 1 23.01.2018
Chapter 72 1 21.01.2018
Chapter 71 1 17.01.2018
Chapter 70 1 14.01.2018
Chapter 69 1 09.01.2018
Chapter 68 1 07.01.2018
Chapter 67 1 05.01.2018
Chapter 66 1 31.12.2017
Chapter 65 1 28.12.2017
Chapter 64 1 24.12.2017
Chapter 63 1 20.12.2017
Chapter 62 1 17.12.2017
Chapter 61 1 14.12.2017
Chapter 60 1 10.12.2017
Chapter 59 1 06.12.2017
Chapter 58 1 03.12.2017
Chapter 57 1 30.11.2017
Chapter 56 1 26.11.2017
Chapter 55 1 22.11.2017
Chapter 54 1 19.11.2017
Chapter 53 1 16.11.2017
Chapter 52 1 12.11.2017
Chapter 51 1 06.11.2017
Chapter 50 1 03.11.2017
Chapter 49 1 29.10.2017
Chapter 48 1 23.10.2017
Chapter 47 1 18.10.2017
Chapter 46 1 15.10.2017
Chapter 45 1 08.10.2017
Chapter 44 1 04.10.2017
Chapter 43 1 01.10.2017
Chapter 42 1 23.09.2017
Chapter 41 1 20.09.2017
Chapter 40 1 16.09.2017
Chapter 39 1 11.09.2017
Chapter 38 1 08.09.2017
Chapter 37 1 02.09.2017
Chapter 36 1 28.08.2017
Chapter 35 1 25.08.2017
Chapter 34 1 20.08.2017
Chapter 33 1 13.08.2017
Chapter 32 1 10.08.2017
Chapter 31 1 04.08.2017
Chapter 30 1 28.07.2017
Chapter 29 1 21.07.2017
Chapter 28 1 14.07.2017
Chapter 27 1 08.07.2017
Chapter 26 1 01.07.2017
Chapter 25 1 24.06.2017
Chapter 24 1 16.06.2017
Chapter 23 1 09.06.2017
Chapter 22 1 02.06.2017
Chapter 21 1 26.05.2017
Chapter 20 1 19.05.2017
Chapter 19 1 13.05.2017
Chapter 18 1 08.05.2017
Chapter 17 1 29.04.2017
Chapter 16 1 21.04.2017
Chapter 15 1 14.04.2017
Chapter 14 1 08.04.2017
Chapter 13 1 01.04.2017
Chapter 12 1 27.03.2017
Chapter 11 1 22.03.2017
Chapter 10 1 18.03.2017
Chapter 9 1 13.03.2017
Chapter 8 1 05.03.2017
Chapter 7 1 01.03.2017
Chapter 6 2 26.02.2017
Chapter 5 1 24.02.2017
Chapter 4 1 21.02.2017
Chapter 3 1 19.02.2017
Chapter 2 1 17.02.2017
Chapter 1 1 16.02.2017