Danh mục truyện Action (4340 truyện)

Blood Blade
23.02.2019
38

Blood Blade

Võ Nghịch Sơn Hà
14.09.2018
37

Võ Nghịch Sơn Hà

Bakemonogatari
24.03.2018
26

Bakemonogatari

Warble
06.03.2019
86

Warble

Tiên Vương
18.01.2019
62

Tiên Vương

Võ Thần Chúa Tể
30.04.2017
261

Võ Thần Chúa Tể

Ngự Linh Thế Giới
07.09.2016
308

Ngự Linh Thế Giới

Toàn Chức Pháp Sư
17.02.2018
292

Toàn Chức Pháp Sư

Fallen Master
06.03.2019
1

Fallen Master

Fate/Apocrypha
26.05.2016
36

Fate/Apocrypha

Hành Trình Tu Tiên
13.10.2015
379

Hành Trình Tu Tiên

Ta Là Phế Vật
25.11.2018
103

Ta Là Phế Vật

The dungeon Master
29.01.2019
42

The dungeon Master