Danh mục truyện Action (4471 truyện)

Blood Blade
23.02.2019
74

Blood Blade

Võ Nghịch Sơn Hà
14.09.2018
37

Võ Nghịch Sơn Hà

Bakemonogatari
24.03.2018
31

Bakemonogatari

Warble
06.03.2019
100

Warble

Tiên Vương
18.01.2019
65

Tiên Vương

Mạt Thế Phàm Nhân
17.02.2019
119

Mạt Thế Phàm Nhân

Võ Thần Chúa Tể
30.04.2017
284

Võ Thần Chúa Tể

Ngự Linh Thế Giới
07.09.2016
320

Ngự Linh Thế Giới

Toàn Chức Pháp Sư
17.02.2018
301

Toàn Chức Pháp Sư

Fallen Master
06.03.2019
1

Fallen Master

Fate/Apocrypha
26.05.2016
37

Fate/Apocrypha

Hành Trình Tu Tiên
13.10.2015
398

Hành Trình Tu Tiên

Ta Là Phế Vật
25.11.2018
107

Ta Là Phế Vật

The dungeon Master
29.01.2019
50

The dungeon Master