Danh mục truyện Shoujo (3380 truyện)

Bách Yêu Dị Văn
13.09.2018
42

Bách Yêu Dị Văn

Thông Linh Phi
03.05.2016
485

Thông Linh Phi

Catulus Syndrome
04.06.2017
17

Catulus Syndrome

Manh thê khó dỗ
10.09.2018
68

Manh thê khó dỗ

Tình Yêu Bốn Mùa
24.02.2019
20

Tình Yêu Bốn Mùa

Bạc Hà Chi Hạ 2
20.09.2018
74

Bạc Hà Chi Hạ 2

Hoa nhan sách
07.10.2018
62

Hoa nhan sách

Futaribeya
08.02.2017
15

Futaribeya

Dạ Ma Lục
07.06.2018
62

Dạ Ma Lục